fbpx
top

Asylmottak bør være minst mulig institusjon

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener flere europeiske land er flinkere enn norske myndigheter til å fange opp asylsøkere med spesielle problemer tidlig. – Man må sørge for at slike personer sendes til behandling eller til forsterkede mottak, så det ikke blir en belastning for de andre beboerne. Det primære hensynet for oss er at asylsøkere ivaretas på en verdig måte. Vi er opptatt av at asylmottak skal være minst mulig institusjon. Vakthold bør brukes med varsomhet, sier konstituert leder Sylo Taraku i NOAS.

.