fbpx
top

Asylkorreks

Det er liten tvil om at vedtaket i den såkalte stornemnda om ikke å sende afghanske asylsøkere fra ustabile områder tilbake er en korreks til den linje som UDI og UNE-direktør Terje Sjeggestad tidligere har stått for.