fbpx
top

Asylkonferansen 2020

Oppfyller Norge våre menneskerettslige forpliktelser overfor mennesker på flukt? På hvilke områder risikerer vi å være på kant med disse forpliktelsene, og hvilke tiltak trengs for å forsikre oss om at vi overholder dem? Velkommen til Asylkonferansen 12. november!

Se opptak av asylkonferansen her:

Konferansen streames torsdag 12. november 2020. Av hensyn til smittevern vil det ikke være mulighet for fysisk deltagelse, som tidligere planlagt.

Arrangører: Mellomkirkelig råd, NOAS, Mennesker i Limbo, Refugees Welcome Norway, Vergeforeningen Følgesvennen, Norges Kristne Råd, Norsk Folkehjelp, Rettferdighet i asylpolitikken (RIA), Foreningen av tolvte januar, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF), Antirasistisk Senter. Tilsluttet: Den norske helsingforskomité.

PROGRAM

09.00 Velkomst ved Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter

I. MIDDELHAVET

Konferansier: Rune Berglund Steen, Antirasistisk Senter
09.10 Situasjonen i de greske leirene, med fokus på Moria / Moria 2. Ida Eri Sørbye, tidl. feltkoordinator, Dråpen i havet
09.25 Middelhavet – tiltak for å hindre mennesker på flukt. Pål Nesse, generalsekretær, NOAS
09.40 Samtale mellom Ida Eri Sørbye og Pål Nesse. Moderator: Rune Berglund Steen

10.00 Pause

II. RETTEN TIL Å SØKE ASYL I NORGE OG FÅ EN RETTSSIKKER BEHANDLING

Konferansier: Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver, NOAS
10.15 Storskog, og tilsidesettingen av asylretten. Advokat Brynjulf Risnes
10.30 Storskog. Folket og folkeretten. Guri Jørstad Wingård, Refugees Welcome Norway
10.45 Retten til å søke asyl, og mulige trusler mot asylinstituttet. Terje Einarsen, professor, UiB, advokat
11.00 Rettssikkerhet. Marthe Sleire Engedahl, advokatfullmektig, Advokatfirmaet Sulland

11.15 Lunsj

III. LIVET MED USIKKER STATUS I NORGE

Konferansierer: Hilde Krogh, styreleder, Vergeforeningen og Sonja Bjaaland, Mennesker i limbo
11.45 Hvordan oppleves det å være asylsøker i Norge med tidsbegrenset opphold eller opphold med begrensninger? Mohamed Abdulkadir, Somalisk samfunn i Norge
12.00 Opphør av flyktningstatus – barn særlig utsatt. Maral Houshmand, advokatfullmektig, representant for Vergeforeningen
12.15 Tidsbegrenset opphold fra et barnerettslig perspektiv. Kirsten Sandberg, professor, UiO

12.30 Helsehjelp til papirløse. Nasim Alimoradi, papirløs, frivillig på Helsesenteret for papirløse

OVERORDNET PANEL
12.45 Er norsk og europeisk asylpolitikk i tråd med menneskerettighetene? Advokat Brynjulf Risnes, professor Terje Einarsen, advokatfullmektig Maral Houshmand, professor Kirsten Sandberg, advokatfullmektig Marthe Sleire Engedahl

13.10 Pause

IV. FAMILIEGJENFORENING

13.25 Status for familiegjenforening i Norge, Sverige og Danmark. Andreas Furuseth, juridisk seniorrådgiver i NOAS
13.40 Panel: Anne Staver, forsker ved OsloMet; Torleik Svelle, leder i Senterungdommen; Ola Svenneby, leder i Unge Høyre; Astrid Hoem, leder i AUF; representant fra Fremskrittspartiets Ungdom. Moderator: Pål Nesse, generalsekretær i NOAS
14.25 Oppsummering