fbpx
top

Asylkonferansen 2017: Rettssikkerhet, humanitet og verdighet nå.

NOAS og en rekke andre organisasjoner inviterer til konferanse om asylsøkerens rettsikkerhet på Røde Kors Konferansesenter i Oslo, tirsdag 5. desember klokken 09:15 til 16:00. Konferansen er gratis og det er ingen påmelding. Velkommen!

NOAS arrangerer sammen med Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges Kristne Råd, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Mennesker i limbo, Batteriet (Kirkens Bymisjon), Refugees Welcome Norway, Foreningen av tolvte januar, Rettferdighet i Asylpolitikken (RIA), Vergeforeningen Følgesvennen, Antirasistisk Senter, konferanse om asylsøkerens rettsikkerhet.

Konferansen tar for seg viktige rettsikkerhetsspørsmål for flyktninger og asylsøkere. Konferansen er delt i tre temaer, opphør av flyktningstatus, behovet for reform av Utlendingsnemnda, og enslige mindreårige asylsøkere. 

Program

Konferansier: Steinar Ims, seniorrådgiver, Mellomkirkelig råd

09.15 Morgenkaffe

09.30 Velkomst. Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter

Første del: Opphør av flyktningstatus

09.40 Cessation of Refugee Status. Sibylle Kapferer, Senior Legal Officer, Protection and National Security, Division of international Protection, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Geneva; forfatter av blant annet Cancellation of Refugee Status (Legal and Protection Policy Research Series, UNHCR, 2003) (via Skype)

10.10 Regjeringens syn. Statssekretær Torkil Åmland, Justisdepartementet (FrP)

10.25 Instruksen og stornemndbehandlingen av opphør – NOAS’ vurdering. André Møkkelgjerd, juridisk seniorrådgiver, NOAS

10.40 Hvem rammes av regjeringens innstramning? Mohammed Abdul Kadir Yousef, leder for en gruppe av dem som rammes

10.55 Pause

11.05 Panel:
– Pål Nesse, seniorrådgiver i Flyktninghjelpen
– Mohammed Abdul Kadir Yousef
– Sibylle Kapferer, UNHCR Genève (via Skype)
– André Møkkelgjerd, NOAS
– Ordstyrer: Maria Wasvik, rådgiver, Antirasistisk Senter

11.45 Lunsj

Andre del: Utlendingsnemnda: reform nå!

12.15 Presentasjon av Graver-utvalgets anbefalinger

12.45 Rettssikkerhetens krav. Nils Erik Lie, tidl. førstelagmann, Borgarting lagmannsrett

13.00 Rettssikkerhetens krav. Advokat Arild Humlen, leder av Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg, tidl. leder av Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i asyl og utlendingsrett

13.15 Panelsamtale:
– Ingunn-Sofie Aursnes, direktør i Utlendingsnemnda
– Maral Houshmand, advokatfullmektig, tidl. nemndmedlem
– Advokat Arild Humlen
– Nils Erik Lie, tidl. førstelagmann, Borgarting lagmannsrett
– Ordstyrer: Gunnar Ekeløve-Slydal, ass. generalsekretær, Den norske Helsingforskomité

14.00 Pause

Tredje del: Enslige mindreårige asylsøkere

14.15 Why are unaccompanied minors fleeing Afghanistan, and what is the situation for those forcibly returned? Osaman Basir, Responsgruppen, Radda Barnen Sverige

14.45 De tre sekkene: Hva har barn på flukt med seg, og hva gjør det med barndommen? Abdoollah Hosseini, jurist, tidl. enslig mindreårig asylsøker

15.00 De menneskelige konsekvensene av begrensede tillatelser. Torunn Fladstad, seniorrådgiver, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Sør

Politisk paneldebatt om dagens temaer

15.15 Politiske partier:
– Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson, FrP
– Karin Andersen, leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité (SV)
– Siri Gåsemyr Staalesen, stortingsrepresentant (Ap)
– Kristin Ørmen Johnsen, stortingsrepresentant (Høyre)
– Ordstyrer: Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver, NOAS

16.00 Slutt

 

Meld deg interessert og del arrangementet på facebook.