fbpx
top

Notat om asyldebatten og sentrale asylpolitiske hendelser 1980-2013

Et nytt NOAS-notat gjengir sentrale asylpolitiske diskusjoner og viktige hendelser på feltet de siste tiårene. Det gir et riss av utviklingen og de politiske skillelinjene, og gir eksempler på hvordan debattklimaet og retorikken er endret. Dokumentet er ment som grunnlag for diskusjon og refleksjon omkring dagens asyldebatt og asylpolitikk.

Dokumentet kan lastes ned her: Asyldebatten og sentrale asylpolitiske hendelser 1980-2013 (PDF)