fbpx
top

Asylbudsjett på etterskudd

De store asylankomstene den siste tiden betyr at statsbudsjettet som ble fremlagt i dag allerede er delvis utdatert på asylområdet. NOAS avventer en varslet tilleggsproposisjon.

Statsbudsjettet for 2016 tar utgangspunkt i en prognose på 11.000 asylsøkere neste år, noe som samsvarer med antallet søknader i 2014 og de opprinnelige prognosene for 2015. Denne prognosen er imidlertid allerede overskredet for inneværende år. I årets ni første måneder er det registrert over 13.000 asylsøknader, hvorav nesten 5.000 bare i september. UDI oppdaterte derfor i går sin prognose til mellom 20.000 og 25.000 søknader i 2015, og det er foreløpig ikke noe som tilsier at ankomstene vil avta. Statsråd Anders Anundsen har i dagens Aftenposten varslet en tilleggsproposisjon hvor prognosene for neste år vil bli oppdatert. Det er derfor nødvendig å avvente den varslede tilleggsproposisjonen før en endelig dom kan felles over budsjettet.

Kutter støtte til nemndbehandling av asylsaker
Regjeringen foreslår en marginal redusering av bevilgninger til både Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) for 2016. UDI får økt støtten til saksbehandling med 20 millioner, men andre kutt innebærer at den totale overføringen til UDI reduseres med om lag ti millioner kroner. UNE får økt sitt driftsbudsjett med to millioner, men bevilgninger til nemndbehandling av asylsaker blir kuttet med to og en halv million. NOAS forventer en kraftig økning i bevilgningene til både saksbehandling og asylmottak i tilleggsproposisjonen.

Rettshjelpsmidler til NOAS
NOAS fikk ikke tilgodesett midler til rettshjelp i ordinært budsjett for 2015, men fikk en bevilgning på to millioner kroner gjennom asylavtalen mellom regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF. I budsjett for 2016 er det foreslått å opprettholde denne støtten for NOAS, noe vi naturlig nok mener er positivt. Dette er også viktig for rettsikkerheten til asylsøkere med avslag i Norge. Den økede tilstrømmingen av asylsøkere vil med stor sikkerhet innebære en betydelig økning av henvendelser til NOAS som rettshjelpsorganisasjon. Bevilgningen på neste års budsjett er derfor helt nødvendig for å opprettholde et forsvarlig tilbud til de asylsøkerne som trenger vår hjelp.