fbpx
top

Asylbarna får ikke hjelp av Høyesterett

OSLO: 14 av 19 dommere i Høyesterett mener utkastelesesvedtaket mot Verona Delic, Ana Kvakic, Damir Delic  var gyldig. Dommen kan skape presedens i andre lignende saker.

Les mer på Østlandet Blad her