fbpx
top

Asylbarn og kynisme

I kronikken ”Humanistisk narrespill” 12. november retter journalist Arnt Folgerø grov skyts mot både de mindreårige asylsøkerne, som han mener misbruker asylordningen, og mot myndighetene og ”veldedighetsindustrien” for å skjule fakta og lukke debatten. Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS) er enige i at det ville være ønskelig med mer debatt om hvor langt statens ansvar etter menneskerettighetene rekker når det gjelder asylbarn. Vi mener imidlertid at påstanden om at enslige mindreårige asylsøkere ikke kan være forfulgt i hjemlandet hvis familien har råd til å betale reisen til Europa, er feil. Krig og konflikt rammer også dem som har ressurser til å flykte.

Replikk skrevet av Morten Tjessem, generalsekretær i NOAS


I kronikken ”Humanistisk narrespill” 12. november retter journalist Arnt Folgerø grov skyts mot både de mindreårige asylsøkerne, som han mener misbruker asylordningen, og mot myndighetene og ”veldedighetsindustrien” for å skjule fakta og lukke debatten.

Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS) er enige i at det ville være ønskelig med mer debatt om hvor langt statens ansvar etter menneskerettighetene rekker når det gjelder asylbarn. Vi mener imidlertid at påstanden om at enslige mindreårige asylsøkere ikke kan være forfulgt i hjemlandet hvis familien har råd til å betale reisen til Europa, er feil. Krig og konflikt rammer også dem som har ressurser til å flykte.

Årsaker til migrasjon er sammensatte. At motiver også kan være kyniske, illustreres i Amal Adens siste bok Min drøm om frihet, hvor hun forteller om hvordan hun som barn ble brakt til Norge av slektninger som utnyttet henne. Men er det dermed sagt at Aden burde ha blitt sendt tilbake til et krigsherjet Somalia?