fbpx
top

Asylantar er god forretning

Kroner brukt per asylsøkjar i mottak har gått ned dei siste åra. Norsk Folkehjelp hevdar at det berre handlar om pengar, og ikkje om innhald, når UDI tildeler anbod.