fbpx
top

Asyl i Norge

Årsrapporten er ment å skulle gi et dekkende bilde av NOAS’ virksomhet i 2001, i tillegg til å belyse våre standpunkter i aktuelle flyktningpolitiske saker. I tillegg håper vi at rapporten kan være et bidrag til å dokumentere situasjonen og utviklingen i norsk asylpolitikk.

Årsrapporten er ment å skulle gi et dekkende bilde av NOAS’ virksomhet i 2001, i tillegg til å belyse våre standpunkter i aktuelle flyktningpolitiske saker. I tillegg håper vi at rapporten kan være et bidrag til å dokumentere situasjonen og utviklingen i norsk asylpolitikk.
Med årets rapport sikter vi dermed noe videre enn tidligere: I tillegg til å gi et inntrykk av hvem vi er og hva vi gjør, ønsker vi også at rapporten skal kunne bidra med nyttig og klargjørende informasjon for personer som har spørsmål knyttet til de aktuelle problemstillingene i norsk asylpolitikk, hvordan asylsaker vurderes, hvem som får opphold i Norge og hvem som ikke får det.

Se rapporten: Asyl i Norge – årsrapport 2001