fbpx
top

Årsrapport for 2014

I 2014 kom mange asylsøkere til Norge fra krigsherjede Syria og diktaturet Eritrea. Samtidig intensiverte regjeringen sitt returarbeid, herunder tvangsutsendelser av lengeværende barn. Dette har preget NOAS’ arbeid i året som gikk.

Høsten 2014 ble tvangsutsendelsene av familier med lang oppholdstid i Norge kraftig intensivert, til tross for at det samtidig ble utarbeidet nytt regelverk for akkurat denne gruppen. NOAS så tidlig at familier med lengeværende barn hadde stort behov for rettshjelp, men ikke mottok informasjon eller juridisk bistand fra det offentlige.

Derfor ble det sommeren 2014 startet en rettshjelpsdugnad som NOAS drev sammen med initiativtaker Aina Heldal Bøe. Dugnaden samlet inn én million kroner i løpet av høsten, hvor hoveddelen kom fra privatpersoner som bidro med små eller store gaver.

Gjennom rettshjelpsdugnaden har NOAS engasjert seg i sakene til over 250 barn og vårt rettshjelpsarbeid ved kontoret vårt i Oslo sentrum har i stor grad vært preget av dugnadsarbeidet i året som gikk.

Arbeidet har gitt gode resultater. Per 25. mars 2015 hadde 45 prosent av barna fått opphold og 20 prosent hadde lovlig opphold fram til ny vurdering. 25 prosent ventet på svar fra Utlendingsnemnda, mens 10 prosent hadde blitt tvangsutsendt eller fått avslag. I den siste gruppen venter vi at flere vil få en ny vurdering av sine saker i 2015.

Arbeidet til NOAS’ informasjonsprogram på Refstad og Mysebu mottak har i 2014 vært preget av høye ankomster fra Eritrea og Syria. NOAS har siden 2003 drevet et informasjons- og veiledningsprogram for nyankomne asylsøkere på oppdrag fra UDI. Formålet med programmet er at asylsøkerne skal få informasjon om rettigheter og plikter som asylsøker i Norge og om hvilke kriterier som er grunnlaget for å få beskyttelse. De skal også forberedes på asylintervjuet med UDI.

I løpet av 2014 innkalte Informasjonsprogrammet 10 153 asylsøkere til veiledning og informasjon. 9 453 av dem, 93 prosent, møtte opp til veiledning. De fleste søkerne var fra Eritrea og Syria.

Les mer:

I NOAS’ årsrapport for 2014 kan du lese mer om NOAS’ arbeid for rettssikkerhet, informasjon og rettshjelp til asylsøkere.

Les mer om rettshjelpsdugnadens resultater.

Les mer om regjeringens returpolitikk i 2014.