fbpx
top

Aps asylpolitiske farse

Da Aps innvandringspolitiske talskvinne, Signe Øye, uttalte seg om fattige foreldre som spekulerer i å bruke Norway Cup for å skaffe seg et fotfeste i Norge, var NOAS de første som reagerte. Ikke fordi uttalelsene var isolerte uttrykk for ekstreme standpunkt, men fordi de er fullt ut representative både for Aps og for flere andre partiers politikk.

Da Aps innvandringspolitiske talskvinne, Signe Øye, uttalte seg om fattige foreldre som spekulerer i å bruke Norway Cup for å skaffe seg et fotfeste i Norge, var NOAS de første som reagerte. Ikke fordi uttalelsene var isolerte uttrykk for ekstreme standpunkt, men fordi de er fullt ut representative både for Aps og for flere andre partiers politikk.
Øyes uttalelser om såkalte ankerbarn er ikke annet enn en gjentagelse av det som har vært det rådende perspektivet på enslige mindreårige asylsøkere fra norske myndigheters side gjennom flere år – at foreldre misbruker sine barn ved å sende dem til Norge. Faktum er at foreldrenes handlinger ofte er motivert av et ønske om å sende barna i trygghet, når de ikke har mulighet til å få hele familien unna. Utlendingsforvaltningen har, gjennom flere regjeringer, likevel spekulert på akkurat samme måte som Signe Øye. Likevel har ikke Ap funnet det for godt å reagere på sin egen politikk, før Signe Øye sier at det er Aps politikk.

Reaksjonen på Øyes uttalelser om at å gi opphold til 2000 kurdere vil medføre at 10 000 flere vil komme er enda mer paradoksal. Den politikken Øye forsvarer har lenge vært rådende politikk, innført av Venstres Odd Einar Dørum og opprettholdt av Aps Sylvia Brustad og Høyres Erna Solberg. Men så er det da heller ikke kurdernes tre år med uryddig og uforutsigbar behandling som politikerne nå ser ut til å reagere på, men argumentene man bruker for å gi dem denne behandlingen. Man må vel si at for kurderne kommer det ut på ett.

Mandag denne uken rykket Jens Stoltenberg og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ut med et heller ullent forsvar for Aps asylpolitikk som ikke syntes å avvike stort verken fra Signe Øyes uttalelser eller fra Bondevik-regjeringens asylpolitikk. Allerede tirsdag syntes Stoltenberg likevel at det var på tide å kritisere Bondevik-regjeringen for å være uklar i asylpolitikken, før Signe Øye onsdag morgen, i diskusjon med FrPs Per Sandberg, tilkjennega den samme mangelen på klarhet – denne gangen om hva Ap mener om FrPs forslag om å innføre 24 års aldersgrense for familiegjenforening.

Morten Tjessem, generalsekretær Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)