fbpx
top

Appell til EUs institusjoner: stopp frihetsberøvelsen av asylsøkere

Amnesty International og ECRE (European Council for Refugees and Exiles) kommer med en sterk oppfordring til EUs institusjoner i forbindelse med at et nytt mottaksdirektiv skal vedtas i 2012. Med støtte fra 166 organisasjoner over hele Europa, etterlyser organisasjonene virkemidler mot at asylsøkere blir satt i forvaring eller internert i forbindelse med at de søker asyl. Retten til å søke om asyl er nedfelt i Flyktningkonvensjonen og ingen må bli straffet for å utøve denne retten, heter det i kommentarene fra ECRE. Særlig bekymret er organisasjonene over at forvaring kan bli brukt overfor sårbare grupper, barn, eldre, gravide kvinner, ofre for tortur og overgrep, samt psykisk syke. Les brevet fra organisasjonene her.

Amnesty International og ECRE (European Council for Refugees and Exiles) kommer med en sterk oppfordring til EUs institusjoner i forbindelse med at et nytt mottaksdirektiv skal vedtas i 2012. Med støtte fra 166 organisasjoner over hele Europa, etterlyser organisasjonene virkemidler mot at asylsøkere blir satt i forvaring eller internert i forbindelse med at de søker asyl. Retten til å søke om asyl er nedfelt i Flyktningkonvensjonen og ingen må bli straffet for å utøve denne retten, heter det i kommentarene fra ECRE. Særlig bekymret er organisasjonene over at forvaring kan bli brukt overfor sårbare grupper, barn, eldre, gravide kvinner, ofre for tortur og overgrep, samt psykisk syke. Les brevet fra organisasjonene her.