fbpx
top

Ap og Høyre følger Frp

Det siste tiåret har Høyre og Arbeiderpartiet ikledd seg stadig flere av Fremskrittspartiets klær i asyl- og innvandringspolitikken. FN-anbefalinger er forlatt, mennesker returneres til internflukt i eget land og enslige mindreårige behandles mye tøffere. Dagens regjering har måttet gå tilbake på to av 13 innstramningspunkter fra 2008 – 09, etter dommer i den europeiske menneskerettighetsdomstolen og EU-domstolen. Stoltenberg ønsker likefullt å opprettholde dagens strenge praksis på andre punkter, blant annet overfor enslige mindreårige. Høyre ønsker ytterligere noe innstramming, mens Frp vil sperre alle asylsøkere inne og bryte helt med Norges internasjonale forpliktelser på flere punkter.

 

Du kan lese mer om saken i dagens Aftenposten her og her.

Statsviter og journalist Kamilla Simonnes’ gjennomgang av politikkutviklingen i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift nr 02/2013 kan du lese her: I stjålne klær? – En analyse av endringer i Høyres, Arbeiderpartiets og Fremskrittspartiets innvandrings- og integreringspolitikk (PDF).

NOAS’ gjennomgang av politikkutviklingen siden NOAS ble etablert i 1984, kan du lese her (PDF).

NOAS velgerguide for årets stortingsvalg finner du her.