fbpx
top

Anundsen velger fengsling av asylsøkere

Justisminister Anders Anundsen satser på at fengsling og tvangsretur av asylsøkere med avslag skal gi fortsatt høye returtall. Fengsling er det sterkeste tvangsmiddel norske myndigheter kan ta i bruk. NOAS etterlyser en satsing på flere virkemidler enn internering, tvang og ytterligere utbygging av Trandum utlendingsinternat.

Forslaget til statsbudsjettet for 2016 gjenspeiler returpolitikken fra i fjor og målet om «flere og raskere returer av personer uten lovlig opphold». For å oppnå dette målet foreslo regjeringen allerede i 2014 å utvide Politiets utlendingsinternat på Trandum, slik at flere personer uten lovlig opphold kunne bli frihetsberøvet og tvangsreturnert.

Politiets utlendingsinternat på Trandum har i dag 107 enkeltrom for enslige voksne. Slik regjeringen ser returproblematikken, er kapasiteten imidlertid ikke tilstrekkelig. I statsbudsjettet for 2015 ble det derfor bevilget 49 millioner kroner til bygging av ny modul på Trandum som vil gi 90 flere plasser.

80 millioner til Trandum
I forslaget til statsbudsjett for 2016 har regjeringen foreslått å bevilge 80 millioner kroner til bygging og ferdigstilling av den nye modulen. Modulen er planlagt ferdigstilt i 2016, og vil tilrettelegge for «intensivert innsats i returarbeidet i årene fremover». Samtidig har regjeringen nå foreslått å øke bevilgning til politiet med 35,9 million kroner til drift av den nye modulen.

Regjeringen har videre foreslått å øke innsatsen på returfeltet med 11 millioner kroner, rettet mot oppsporing av personer på ukjent adresse og personer som har fått oppholdstillatelse på feilaktig grunnlag.

Det finnes alternativer
Frihetsberøvelse er et meget inngripende tiltak, som politiet etter loven bare har adgang til å bruke i tilfeller hvor alternative tiltak ikke er tilstrekkelige. Alternativer er særlig relevant når det gjelder internering av barn. I Norge brukes alternativer til internering imidlertid i liten grad. Den norske utlendingsloven kjenner kun to alternativer: meldeplikt og bestemt oppholdssted.

International Detention Coalition (IDC), som representerer over 250 sivilsamfunnsorganisasjoner fra hele verden, har påpekt at mange land har utviklet flere mindre inngripende alternativer til internering som er både effektive, billigere og ikke minst mer humane. Når flere ulike alternativer er tilgjengelige, er det mulig å tilpasse tvangsmiddelet til den enkelte situasjon og begrense bruken av internering.

Les en nylig redigert rapport fra IDC om alternativer til internering her (på Engelsk).

NOAS mener at det først og fremst bør fokuseres på forebyggende tiltak som kan bidra til at asylsøkere har best mulig forutsetninger for å ta en beslutning om assistert retur etter endelig avslag. Det bør også utredes flere mindre inngripende alternativer til internering, som for eksempel kausjon, garantist eller elektronisk kontroll.

Les NOAS rapport om alternativer til internering her.

Les mer om alternativer til internering på NOAS hjemmesider:
FNs torturekspert: Stopp internering av barn!
NOAS-rapport tema på EU-rettighetskonferanse
Lovstridig internering av barn på Trandum