fbpx
top

Anundsen finansierer yrkestrening i Eritrea

En afrikansk nettavis melder at norske justismyndigheter denne uken har inngått avtale om støtte til yrkestreningsprosjekt i Eritrea. NOAS ber om møte med Justisdepartementet for å høre hvordan norske utlendingsmyndigheter vurderer menneskerettighets- og sikkerhetssituasjonen i Eritrea.

Samtidig som ambassadør Jan Bugge-Mahrt og representanter fra Justisdepartementet og Utlendingsdirektoratet, ifølge nettavisen www.caperi.com, denne uken skal ha inngått avtale om norsk støtte til yrkestrening for ungdom i Eritrea, presenterte utenriksminister Børge Brende regjeringens stortingsmelding om menneskerettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken.

I Stortingsmelding 10 (2014 – 15) understrekes det tre hovedområder for regjeringens arbeid for å styrke etterlevelse av menneskerettigheter:

  1. Individets frihet og medbestemmelse.
  2. Rettsstat og rettssikkerhet.
  3. Likeverd og like muligheter.   

Videre står det som et kriterium for regjeringens bistandspolitikk: «I vurderingen og innretningen av norsk økonomisk støtte vil mottakerlandets vilje til å styre i samsvar med menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsipper være viktig. Utviklingen innen disse områdene vil ha stor betydning for hvorvidt, hvordan og hvor sterkt Norge kan bidra med økonomisk støtte til enkeltland.»

NOAS kan ikke se at president Isaias Afewerki eller hans regime har vist noen tegn til å legge vekt på noen av de tre hovedkriteriene, eller på andre måter signalisere at han ønsker å legge større vekt på respekt for grunnleggende menneskerettigheter i sin nå over 20 år lange presidentperiode i Eritrea.

NOAS er overrasket over at norske justis- og immigrasjonsmyndigheter, og ikke utenriks- eller bistandsmyndigheter, inngår avtale om utviklingsprosjekt i Eritrea. Og at dette skjer samtidig som regjeringen lanserer sin stortingsmelding om menneskerettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken.

På bakgrunn av FNs spesialrapportørs sterkt kritiske rapport om menneskerettighetssituasjonen i Eritrea i mai, daværende statsråd Gulatis besøk i Asmara i juni – med påfølgende uttalelser om en mulig returavtale med Eritrea,  den nye og sterkt kritiserte danske landrapporten fra Eritrea og Justisdepartementets avtalebesøk i Asmara og Keren nå i desember, ber NOAS om et møte med Justisdepartementet i løpet av januar.

Eritreere utgjorde både i fjor og i år den største gruppen asylsøkere til Norge. NOAS driver informasjons- og veiledningsprogram for nyankomne asylsøkere og gir rettshjelp til asylsøkere med avslag. Vi er dermed i daglig kontakt med eritreere som har flyktet fra Afewerkis regime.

På grunn av norske myndigheters prioritering av retursaker, må eritreiske asylsøkere nå vente i inntil ni måneder på asylintervju og behandling av deres søknad om beskyttelse. I en slik situasjon oppstår mange rykter om hva som er norske vurderinger av sikkerhets- og menneskerettighetssituasjonen i Eritrea. NOAS får mange henvendelser og spørsmål om dette.

Det er derfor viktig for NOAS, i vår informasjon, veiledning og rettshjelp, å være godt kjent med hva som er norske immigrasjonsmyndigheters vurdering av sikkerhets- og menneskerettighetssituasjonen i Eritrea.

Les mer:

Artikkelen i Caperi.com.

Rapporten fra FNs spesialrapportør fra mai i år.

Dansk politisk strid om ny landrapport fra Eritrea.