fbpx
top

Annette Thommessens minnepris til Refugees Welcome

 
Refugees Welcome Norway (RWN) ble opprettet etter at en gruppe enkeltpersoner, med Mona Bentzen i spissen, begynte å hjelpe asylsøkerne som i fjor sommer møtte kaos og stengte dører hos Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo. Organisasjonen fungerer i dag som en paraplyorganisasjon for en rekke lokale frivilliggrupper, bestående av mange tusen frivillige.
 
Det norske registrerings- og mottaksapparatet var uforberedt på å møte den sterke økningen i asylankomster fra sommeren 2015. Situasjonen ved Politiets utlendingsenhet innebar svært vanskelige forhold for særlig sårbare asylsøkere, kvinner, barn og enslige mindreårige asylsøkere.
 
RWNs Facebook-gruppe ble etablert i august 2015 for å skape oppmerksomhet rundt asylsøkernes situasjon og å svare på spørsmål om hvordan frivillige kunne bidra. Det ble delt informasjon om tilgang til lagerlokaler, organisering av vaktordninger og samarbeid om utdeling av klær, tepper og mat fra restauranter, kafeer og matvarebutikker. Facebook-gruppen vokste raskt til over 80 000 medlemmer og samtidig ble det etablert lokale frivilliggrupper rundt om i hele landet.
 
Linn Herland Landro, sentral kontaktperson i RWN, forteller at paraplyorganisasjonen i dag blir driftet av et styre som jobber for å sikre gode vilkår for flyktninger og frivillige lokalt og at RWN er en organisasjon som har kommet for å bli. 
 
Refugees Welcome Norway får Annette Thommessens minnepris
Styret i Annette Thommessens Minnefond understreker betydningen av at privatpersoner engasjerer seg, tar initiativ og etablerer nødvendige kanaler for informasjonsutveksling og koordinering av ulike typer hjelpearbeid og aktiviteter.
 
– Refugees Welcome-nettverket har inspirert mennesker over hele landet til praktiske hjelpetiltak i en kaotisk ankomstfase. I dag står nettverket bak viktige lokale aktiviteter og gode møteplasser for integrering, sier Ingrid Annette Thommessen i Annette Thommessens Minnefond.
 
Minnefondets styre berømmer måten Refugees Welcome Norway har justert og tilpasset sitt arbeid til en endret situasjon med reduserte ankomster. I stedet for å avslutte sitt engasjement, har RWN opprettholdt og videreutviklet gruppenes idé- og informasjonsformidling. Slik har de inspirert mennesker over hele landet til å kontakte lokale mottak og sammen med asylsøkerne skape og drive gode aktiviteter og møteplasser for integrering.
 
Refugees Welcome Norway mottar Annette Thommessens minnepris under årets minnepris-arrangement på Litteraturhuset i Oslo tirsdag 24. mai kl 18:00. Arrangementet er åpent for alle interesserte. Du kan melde deg på ved å sende en epost til ral@noas.org.
 
Les mer om minnepris-arrangementet på NOAS’ Facebook-side. 
 
Les mer om Refugee Welcomes arbeid her.
Her oppsummeres engasjementet i Regugees Welcome to the Arctic.
Her kan du lese innlegg i Dagsavisen om arbeidet i Refugees Welcome to Oslo.