fbpx
top

Annette Thommessens minnepris til "Kulturell Veving". Hederspris til advokatene Jonas Myhre og Arild Humlen

Annette Thommessens Minnepris for 2010 er tildelt prosjektet Kulturell Veving, kjent fra engasjementet omkring saken til Fathia Ahmed Omar, den somaliske kvinnen som tidligere i år ble sendt ut av Norge sammen med sin sønn.  En spesiell hederspris ble i tillegg tildelt advokatene Jonas Myhre og Arild Humlen, for deres arbeid i Advokatforeningen med å etablere et rettshjelpstilbud til asylsøkere med avslag.


Annette Thommessens Minnepris for 2010 er tildelt prosjektet Kulturell Veving, kjent fra engasjementet omkring saken til Fathia Ahmed Omar, den somaliske kvinnen som tidligere i år ble sendt ut av Norge sammen med sin sønn.  En spesiell hederspris ble i tillegg tildelt advokatene Jonas Myhre og Arild Humlen, for deres arbeid i Advokatforeningen med å etablere et rettshjelpstilbud til asylsøkere med avslag.


Prisvinnerne: advokat Arild Humlen, Anne-Kathrine Vabø, Kari Anne K. Drangsland (fra prosjektet «Kulturell Veving») og advokat Jonas Myhre.

Prosjektet Kulturell Veving i Bergen har gjort en stor innsats for kvinner på asylmottak i sitt lokalmiljø, og lagt ned et betydelig arbeid for å skape kontakt og gjensidig forståelse mellom asylsøkere og lokalbefolkning. Medarbeidere i prosjektet (Anne-Kathrine Vabø, Kari Anne K. Drangsland, Marry-Anne Karlsen og Heidi Winge Strøm) står bak Støttegruppen for Fathia Ahmed Omar. Fathia, som er en av kvinnene som har deltatt på prosjektet, ble sammen med sin sønn sendt ut av Norge tidligere i år, noe som skapte sterke reaksjoner og stort engasjement hos mange.

Annette Thommessens minnefond mener dette prosjektet er en verdig vinner av en pris som hedrer Annette Thommesens minne, særlig på grunn av et engasjement som forener arbeid for å skape gode relasjoner mellom asylsøkere og nordmenn og uselvisk omsorg for mennesker som er i nød. De involverte framstår som flotte representanter for ildsjelene rundt i norske lokalsamfunn, som gjør en uvurderlig frivillig innsats for å bygge tillit og forståelse mellom folk med store forskjeller i bakgrunn og livssituasjon.


Hederspris til advokater
Annette Thommessens Minnepris har tildelt en egen hederspris til advokatene Jonas Myhre og Arild Humlen, som initiativtakere til Advokatforeningens Aksjons- og prosedyregruppe. Denne gruppen ble opprettet i 2007, med det formål å gi asylsøkere en mulighet til å få prøvet holdbarheten av endelige avslag i rettssystemet.  Gruppen har vist sin berettigelse ved at over halvparten av sakene (11 av 20) som er tatt til retten har endt med medhold til saksøker.

Hedersprisen er en honnør til den innsatsen som Myhre og Humlen har gjort for å fremme rettssikkerhet og en rettmessig tolkning av loven. Dyktige og samvittighetsfulle advokater som engasjerer seg innen utlendingsfeltet er viktige for asylordningen i et hvert land, og NOAS og Annette Thommessens minnefond er glade for å kunne bruke denne anledningen til å vise at vi setter pris på arbeidet som disse gjør.

 

Les styrets begrunnelse for minneprisen til «Kulturell Veving» og hedersprisen til advokatene Jonas Myhre og Arild Humlen.

 

Annette A. Thommessen (1932 -1994) stiftet NOAS i 1984 og ledet organisasjonen helt frem til sin bortgang. Minneprisen ble opprettet for å hedre hennes minne, og bidra til at hennes engasjement og arbeid for asylsøkere i Norge blir ført videre.

 

Minneprisen utdeles derfor hvert år til personer, grupper av personer eller organisasjoner som har bidratt til å skape forståelse for asylsøkeres og flyktningers situasjon i Norge.

For mer informasjon, kontakt:
kst. generalsekretær i NOAS, Sylo Taraku på mob. 971 80 176

 

 

 

Nils Thommessen (styremedlem i minnefondet), Anne-Kathrine Vabø og Kari Anne K. Drangsland («Kulturell Veving»), Sylo Taraku (kst. generalsekretær i NOAS).