fbpx
top

Annette Thommessens Minnepris 2015 til mannskapet på Bourbon Orca

Annette Thommessens Minnefond har som formål å fremme forståelse for asylsøkeres og flyktningers situasjon i Norge. Årets pris går til mannskapet på Bourbon Orca, for deres redningsoperasjoner og viktige varslerjobb overfor norske og internasjonale myndigheter.

I løpet av høsten 2014 reddet mannskapet på det norske skipet Bourbon Orca 1910 mennesker gjennom 15 ulike redningsoperasjoner utenfor kysten av Libya. I tillegg opplevde mannskapet situasjoner hvor en stor andel flyktninger druknet og skipet måtte bistå den italienske kystvakten i å plukke opp døde kropper. Ikke noe annet norsk skip var i nærheten av å redde like mange liv i løpet av fjoråret.

Mannskapet ønsket i utgangspunktet ikke noe blest om sin innsats i Middelhavet. Samtidig opplevde de et sterkt behov for å informere myndigheter og politikere om de desperate flyktningene og den kyniske smuglertrafikken de var vitner til fra kysten av Libya.

Mannskapet kontaktet Norges Rederiforbund, som med direktør Sturla Henriksen i spissen, bidro til at sjøfolkene fra Bourbon Orca fikk informert norske og europeiske myndigheter om hva som faktisk foregikk i Middelhavet. I desember i fjor deltok mannskap på Bourbon Orca på en høring om flyktningsituasjonen i Middelhavet i regi av FNs Høykommissær for flyktninger UNHCR.

Nå er båtsesongen i gang igjen for fullt i Middelhavet. Etter at italienske myndigheter avsluttet sin søk- og redningsoperasjon Mare Nostrum i november i fjor, har europeiske myndigheter ikke klart å samle seg om en felles søk- og redningsoperasjon i Middelhavet. Norges Rederiforbund har i en rekke uttalelser vært tydelige i sitt krav om at norske og europeiske myndigheter må gjøre mer enn å vokte europeisk kystgrense, dersom liv skal reddes i Middelhavet.

– Vi frykter at dette kan bli det verste året for drukningsulykker i Middelhavet. Kampen for en bred, europeisk humanitær innsats er ikke over. Vårt håp er at jo bedre innblikk europeiske politikere får i hva som faktisk foregår i Middelhavet, dess vanskeligere blir det for dem å ignorere det, sier Christian Remøy, førstestyrmann fra Bourbon Orca.

Christian Remøy og mannskapet på Bourbon Orca har besluttet å gi prispengene, NOK 20.000 til italiensk Røde Kors og deres humanitære arbeid blant båtflyktninger på Sicilia og Lampedusa.

Ingrid Annette Thommessen i Minnefondets styre mener mannskapet på Bourbon Orca representerer de beste tradisjoner i norsk sjøfart.

– Mannskapet på Bourbon Orca har ikke bare reddet nærmere 2000 båtflyktninger. De har vært viktige varslere overfor norske, europeiske og internasjonale myndigheter. Slik viderefører de et viktig engasjement som for min mor, Annette Thommessen, startet med redningsarbeid for vietnamesiske båtflyktninger, sier Ingrid Annette Thommessen.

Annette Thommessens Minnepris 2015 markeres på Litteraturhuset i Oslo onsdag 20. mai kl 17:30. QHSE Manager Endre Leine representerer Bourbon Offshore Norway. Karolina Lindholm Billing, Deputy Regional Representative representerer UNHCR under markeringen. Generalsekretær Åsne Havnelid deltar fra Norges Røde Kors og kommunikasjonssjef Erik Giercksky representerer Norges Rederiforbund.

For kommentarer, kontakt:
Endre Leine, Bourbon Offshore
tel.: +47 70 08 60 00, Mob +47 90 18 62 85,

Ingrid Annette Thommessen, styret i Annette Thommessens Minnefond
Mobil: 959 62 174

Norges Røde Kors; kommunikasjonsdirektør Øistein Mjærum
Mobil: +47 95214841

Erik Giercksky, Norges Rederiforbund
Mobil: +47 996 47 455

Les mer om saken:

I VG «Helter reddet 1910 liv – får mer heder» 
I Vårt land «– Ingen skal si at de ikke ble advart» 
I Vikebladet «Norsk skip får pris for innsatsen i Middelhavet» 
I Herøynytt «Bourbon-sjømenn hedres for Middelhavs-innsats»