fbpx
top

Annette Thommessens minnepris 2012


Annette Thommessens minnepris 2012 tildeles filmskaper Margreth Olin og Neda Ibrahim, som sammen med sin familie, er representant for de lengeværende, papirløse barna i Norge.

 

PRESSEMELDING: Annette Thommessens minnepris 2012

Oslo, 23.mai 2012

 

Annette Thommessens minnepris 2012 tildeles filmskaper Margreth Olin og Neda Ibrahim, som sammen med sin familie, er representant for de lengeværende, papirløse barna i Norge.

 

Annette A. Thommessen (1932 -1994) stiftet NOAS i 1984 og ledet organisasjonen helt frem til sin bortgang i 1994. Hun ville i år vært 80 år.  Annette A Thommessen Minnefond (AATM) ble opprettet for å hedre hennes minne, og bidra til at hennes engasjement og arbeid for asylsøkere i Norge blir ført videre. Minneprisen er en støtte til personer, organisasjoner eller prosjekter som i spesiell og utmerket grad har gjort en innsats for å skape forståelse for asylsøkere og flyktningers situasjon i Norge.

 

Styret i AATM har i år besluttet å dele prisen mellom to meget verdige kandidater.

 

Margreth Olin er prisbelønnet både for sine dokumentarer og fiksjonsfilm. Olin har mottatt filmbransjens høyeste utmerkelse; Aamot-statuetten. Hennes siste film Engelen fra 2009 er sett av over 100 000 på norske kinoer. Etter at regjeringen lanserte sine 13 punkter for innstramming av asylpolitikken høsten 2008, fikk Margreth Olins underskriftskampanje nestekjærlighet.no bred støtte. Ett av de tre hovedkravene til kampanjen, var at enslige mindreårige asylsøkere uten omsorgspersoner i hjemlandet må gis varig trygghet i Norge, ikke falsk trygghet i et par år før de sendes tilbake til en usikker fremtid i Afghanistan, Somalia, Irak og andre konfliktområder.

 

Margreth Olin jobber i dag med en dokumentarfilm hvor hun følger enslige, mindreårige asylsøkere med begrenset opphold. I tråd med regjeringens strenge asylpolitikk skal de returneres til opprinnelseslandet når de fyller 18 år. Hun har intervjuet menneskesmuglere, besøkt ungdomsfengsler og fengsler i Aten. Hun har fulgt ungdom gjennom ventetiden i Norge og ser hva som skjer med dem når de blir 18. Noen legger ut på ny flukt. Selv forteller hun at hun sitter på det viktigste og sterkeste materiale hun noen sinne har hatt. Og hun understreker ansvaret for å forvalte dette videre på en god måte

 

Neda Ibrahim kom til Norge sammen med sine foreldre og broren Nael i november 2003.. Neda var da drøyt to år og broren ett år gamle. Foreldrene er statsløse palestinere som flyktet fra Bagdad etter den amerikanskledede invasjonen. I løpet av årene i Norge har Neda fått ytterligere to søsken; Dima og Zoher. Familien bor på Dale mottak i Sandnes i Rogaland. Norske myndigheter tror ikke at Nedas foreldre er statsløse palestinere fra Irak. De mener de er palestinere fra Vestbredden eller Jordan. Etter  flere avslag var foreldrene dypt fortvilet over den uholdbare situasjonen for barna i Norge og søkte om frivillig retur til Irak med returorganisasjonen IOM. Men svaret fra IOM var negativt. Irakiske myndigheter avviste retur dit og familien ble henvist til å få reeturhjelp fra utlendingspolitiet. Men heller ikke norsk politi har klart å finne andre lands myndigheter som godkjenner retur av den lille familien.

 

I 2010 fikk pappa Said Ibrahims bror Amer, hans kone og fire barn opphold av hensyn til barnas situasjon og tilknytning til riket. Brødrene Ibrahim kom begge fra Bagdad til Norge i 2003. Men Utlendingsnemnda (UNE) vurderte åtte kusiner og fetteres situasjon ulikt og mente i 2011 at for Saids barn måtte innvandringsregulerende hensyn gå foran barnas tilknytning til riket.

I forrige uke fikk foreldrene endelig et brev. Brevet var fra Utlendingsdirektoratet, UDI, og inneholdt et utvisningsvedtak med utreisefrist 8. juni for dem begge. Fortsatt venter familien på svar fra UNE. I seks måneder har nemnda hatt Neda og søsknenes situasjon til ny behandling.

Styret i Stiftelsen Annette Thommessens minnefond mener Margreth Olin gjennom sitt mangeårige engasjement for asylsøkere og hennes pågående arbeid med å dokumentere enslige mindreårige asylsøkeres vanskelige situasjon, gjør henne til en verdig vinner av Annette Thommessens minnepris for 2011.

Likeledes ønsker styret i Stiftelsen Annette Thommessens minnefond å synliggjøre de lengeventende barnas vanskelige situasjon i norske mottak. Neda Ibrahim og mange andre barn opplever at deres liv i det eneste land de kjenner, ikke betyr noe. På grunn av innvandringsregulerende hensyn gis de ikke opphold, selv om de ikke kan sendes noe annet sted. Stiftelsesstyret mener Neda, sammen med sin familie, er en verdig vinner av Annette Thommessens minnepris for 2012.

Prisen tildeles Margreth Olin og Neda Ibrahim torsdag 24. mai kl 18.00 i forbindelse med Årsmøte i NOAS i Kjelleren på Litteraturhuset i Oslo. Halvparten av prisen på kr 30.000 tildeles Margreth Olins videre arbeid med enslige, mindreårige asylsøkere. Den resterende prisen gis Neda og hennes familie i form av en felles sommerferieopplevelse i Norge.

For spørsmål, kontakt Nils H. Thommessen, styremedlem i Annette Thommessens minnefond: mobiltelefon: 91143919, eller Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS: mobiltelefon 95926448

Kontakt prisvinnere:

Margreth Olin: Mobil 90144391

Ellen Christiansen, SEIF Stavanger, ansvarlig for familien Ibrahims omgjøringsbegjæring i UNE og mediekontakt for Neda og familien. Mobil: 90506360