fbpx
top

Annette Thommessens minnepris 2011 utdelt

Som året før ble 2011-utgaven av Annette Thommessens minnepris utdelt ved en tilstelning på Engebret Café, der det også denne gang var godt oppmøte. Prisen ble tildelt kampanjen for papirløse, Ingen Mennesker er Ulovlige, ved initiativtakerne Jon Ole Martinsen fra Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger (SEIF) og Rune Berglund Steen fra Antirasistisk Senter.


Som året før ble årets utgave av Annette Thommessens minnepris utdelt på en tilstelning ved Engebret café, der det også denne gang var godt oppmøte. Prisen ble tildelt kampanjen for papirløse, Ingen Mennesker er Ulovlige, ved initiativtakerne Jon Ole Martinsen fra Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger (SEIF) og Rune Berglund Steen fra Antirasistisk Senter.

Styremedlem i Annette Thommessens minnefond, Nils Thommessen, innledet med å fortelle om bakgrunnen for prisen og begrunnelsen for at papirløse-kampanjen ble valgt som vinner. Thommessen la vekt på at kampanjens formål og arbeid viderefører NOAS-grunnleggernes engasjement for mennesker i en vanskelig situasjon. Med prisen følger også kroner 30 000, øremerket kampanjens videre arbeid.

Berglund Steen takket for prisen på vegne av mottakerne, og ga uttrykk for at det for ham personlig er en stor ære å bli tildelt en pris i Annette Thommessens navn, siden hennes innsats og tilstedeværelse i offentligheten hadde vært en vesentlig årsak til at han selv lot seg inspirere til å begynne med å arbeide for asylsøkere.

Deretter holdt Martinsen en presentasjon om bakgrunnen for kampanjen, med vekt på situasjonen for de menneskene som den er ment å skulle gjøre noe for. Noe Martinsen særlig fremhevet var betydningen av verdighet. Mange papirløse har over tid kunnet arbeide og skaffe seg et eget sted å bo. Å styre sitt eget liv og kunne ta vare på egen familie er en viktig forutsetning for å kunne opprettholde en grunnleggende selvfølelse, noe som blir særlig viktig i situasjonen som papirløs. Når mange nå brått har blitt fratatt denne muligheten til arbeid, blir reaksjonen en avgrunnsdyp fortvilelse, noe det norske samfunnet ikke bare kan lukke øynene for.

Martinsen la også vekt på situasjonen for lengeventede barn, og ga uttrykk for at det å la barn bli boende på mottak i opptil 10 år med en uavklart status, må kunne karakteriseres som offentlig barnemishandling.  


Fra venstre: Jon Ole Martinsen (SEIF), Nils Thommessen (styremedlem Annette Thommesens minnefond) og Rune Berglund Steen (Antirasistisk senter)