fbpx
top

Annette Thommessens hederspriser for 2014

Annette Thommessens hederspriser for 2014 tildeles nestleder Anne Margrete Hatlelid og beboer Daniel Fishaye Tekleab ved Årdal mottak, og stortingspolitikerne Karin Andersen, Geir Jørgen Bekkevold, og Trine Skei Grande.

Annette Thommessens Minnefond har som formål å fremme forståelse for asylsøkeres og flyktningers situasjon i Norge. Minnefondets styre vil i morgen, på Annette Thommessens fødselsdag 20. mai, dele ut to hederspriser. Utdelingen skjer i forbindelse med markeringen av NOAS’ 30-årsdag på Café Engebret i Oslo – ca. kl 18.00.

Anne Margrete Hatlelid og Daniel Fishaye Tekleab. Foto: Ingrid Nordbye-Antonsen

Anne Margrete Hatlelid og Daniel Fishaye Tekleab. Foto: Ingrid Nordbye-Antonsen

Hederspris til Anne Margrete Hatlelid og Daniel Fishaye Tekleab, Årdal mottak

Asylmottaket i Årdal ble opprettet mot lokale protester sommeren 2013. 4. november 2013 ble tre mennesker brutalt drept i en buss i Årdal. Drapsmannen var en asylsøker. De grufulle drapene utløste sinne, frykt og mistenksomhet overfor de gjenværende beboerne i mottaket. Blant asylsøkerne var frykten stor for at drapene skulle framprovosere voldsomme reaksjoner mot mottaket.

Anne Margrete Hatlelid, nestleder ved mottaket, tok initiativ til at mottaket og asylsøkerne skulle komme bygdefolket i møte og fortelle sine historier. Bare slik kunne mistenksomhet og frykt erstattes med kunnskap og forståelse. Særlig viktig var det å komme i dialog med ungdommen i bygda – både fordi de hadde mistet ei 19 år gammel venninne, og fordi de representerer morgendagens oppfatning av asylsøkere.

Daniel Fishaye Tekleab leder beboerrådet ved mottaket og var en av eritreerne som ønsket å møte elevene ved den videregående skolen i Årdal. Han ville fortelle sin historie om diktatur i hjemlandet og farlig flukt gjennom ørkenen i Libya og over Middelhavet. Møtet med ungdommene på skolen ble starten på flere initiativ som har gitt større gjensidig forståelse mellom lokalbefolkning og asylsøkere.

Styret i Annette Thommessens minnefond ønsker å hedre de personlige initiativ som Anne Margrete Hatlelid og Daniel Fishaye Tekleab representerer. I en svært spent og vanskelig situasjon bidro asylsøkerne selv og mottaket til viktige møter mellom lokalbefolkningen og asylsøkerne. Initiativene var vesentlige for økt gjensidig forståelse mellom asylsøkere og lokalbefolkning i Årdal og har ført til flere felles arrangementer og økt deltakelse fra asylsøkeren i lokale aktiviteter.

Kontaktinformasjon:
Anne Margrete Hatlelid, nestleder ved Årdal mottak, mobil 408 25 575
Daniel Fishaye Tekleab, leder av beboerforeningen ved Årdal mottak, mobil 912 63 973
For Minnefondet, Nils H. Thommessen, mobil 911 43 919
For Årdal mottak, leder Gunn Lerøy, telefon 57 00 06 22
For Hero Norge, administrerende direktør Tor Brekke: mobil 400 123 24
Fotograf i Årdal er Ingrid Nordbye-Antonsen

Stortingspolitikere

Karin Andersen, Geir Jørgen Bekkevold, og Trine Skei Grande.

Hederspris til stortingspolitikerne Karin Andersen, Geir Jørgen Bekkevold, og Trine Skei Grande

Stortingspolitikerne Karin Andersen, SV, Geir Jørgen Bekkevold, KrF og Trine Skei Grande, Venstre, har alle tre over flere år vist et sterkt personlig engasjement for asylsøkeres rettigheter og situasjon. De har tatt opp det de ser som urimelige og urettferdige konsekvenser av norsk asylpolitikk og -praksis. Gjennom personlige forslag, komitéarbeid og høringer har de bidratt til en bredere politisk debatt med vektlegging av asylsøkeres situasjon og perspektiv.

I en offentlig debatt preget av krav om stadig strengere praksis, økt kontroll og flere sanksjonsmuligheter, har de tre politikerne framhevet situasjonen i de krigs- og konfliktområder de fleste asylsøkere flykter fra. De har alle tre understreket norsk ansvar for en human asylpolitikk, bygget på grunnleggende rettigheter og respekt for flyktninger som kan være sårbare og i vanskelige situasjoner både under og etter flukten fra sine hjemland.

Styret i Annette Thommessens minnefond ønsker å hedre personlig politisk engasjement over tid for asylsøkere. Karin Andersen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande har alle gjennom flere år tatt opp det de ser som urimelige utslag av politikk og praksis og har foreslått tiltak og reguleringer som i større grad vektlegger hensynet til barns beste og til sårbare asylsøkere i vanskelige situasjoner.

Styret i Minnefondet ser personlig, politisk engasjement som en viktig garanti mot en asylpolitikk som i for stor grad vektlegger norske politiske symbolsaker og kontrolltiltak framfor ansvaret for humanitære løsninger og respekten for sårbare mennesker på flukt.

Kontaktinformasjon:
Karin Andersen, SV: mobil 930 63 669
Geir Jørgen Bekkevold: mobil 950 51 967
Trine Skei Grande: mobil: 906 00 731
For Minnefondet: Nils H. Thommessen: mobil 911 43 919