fbpx
top

Annette Thommessens hederspris

Hvem fortjener Annette Thommessens Hederspris for 2019?

Annette A. Thommessen engasjerte seg for rettferdighet og rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger – og for en åpen og fordomsfri debatt om asyl- og flyktningpolitikk. Hun etablerte NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere, i 1984 og ledet organisasjonen fram til hun døde i 1994.

Formålet til Annette Thommesens minnefond, er å stimulere til økt rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger og forståelse for deres situasjon i Norge.

I samarbeid med NOAS deler fondet hvert år ut en hederspris i Annette Thommessens navn. Hedersprisen kan tildeles en eller flere personer eller organisasjoner som har utvist et engasjement og/eller stått for et arbeid som faller innenfor fondets formål. Det deles normalt ikke ut penger i tilknytning til prisen.

Hvem bør i år få heder og oppmerksomhet for et viktig arbeid for asylsøkere og flyktninger?

Forslag på kandidater, med begrunnelse, sendes til ragnhild.lero@noas.org
Frist: Søndag 24.mars. 

Hvem som blir mottaker av prisen blir offentliggjort på arrangementet i Fritt Ords lokaler 28.mai klokken 18.00. Du kan lese om Minnefondet og tidligere prismottakere her