fbpx
top

Annette Thommessens Hederspris 2019

Hvem fortjener Annette Thommessens Hederspris for 2018?

Annette A. Thommessen engasjerte seg for rettferdighet og rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger – og for en åpen og fordomsfri debatt om asyl- og flyktningpolitikk. Hun etablerte NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere i 1984 og ledet organisasjonen fram til hun døde i 1994.

Annette Thommesens Minnefond formål er å stimulere til økt rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger og forståelse for deres situasjon i Norge.

I samarbeid med NOAS deler fondet hvert år ut en pris i Annette Thommessens navn. Minneprisen kan tildeles en eller flere personer eller organisasjoner som har utvist et engasjement og/eller stått for et arbeid som faller innenfor fondets formål. Det deles normalt ikke ut penger i tilknytning til prisen.

Hvem bør i år få heder og oppmerksomhet for et viktig arbeid for asylsøkere og flyktninger?

Forslag på kandidater, med begrunnelse, sendes til ragnhild.lero@noas.org

Frist: Søndag 24.mars.

Les mer om minneprisen og tidligere prisvinnere her.

Ta kontakt med organisasjonsrådgiver Ragnhild Lerø eller generalsekretær Ann-Magrit Austenå: ama@noas.org dersom du har spørsmål knyttet til minneprisen.

Hedersprisen er et diplom som deles ut i forkant av NOAS’ generalforsamling 28. mai.

Priser i Annette Thommessens navn har tidligere blitt tildelt:

2018: Hederspris ble delt ut til Ståle Solbakken for hans modige engasjement for et rausere samfunn.

2017: Vergeforeningen Følgesvennen for deres oppriktige, frivillige engasjement for barn og unge asylsøkere i en særdeles sårbar situasjon.

2016: Refugees Welcome for deres innsats for asylsøkere som kom til Norge sommeren og høsten 2015. Lege Reidun Brunvatne for sitt livslange arbeid for flyktningers og asylsøkeres psykiske helse.

2015: Mannskapet på Bourbon Orca, for deres redningsoperasjoner i Middelhavet og viktige varslerjobb overfor norske og internasjonale myndigheter.

2014: Nestleder Anne Merete Hatlelid og beboer Daniel Fishaye Tekleab ved Årdal mottak for deres personlige initiativ til møter mellom lokalbefolkningen og asylsøkerne etter de tragiske drapene på Valdresekspressen.