fbpx
top

Annette Thommessens hederspris 2017 til Vergeforeningen Følgesvennen

Vergeforeningen Følgesvennen blir tildelt Annette Thommessens hederspris for 2017. Velkommen til markering på Kulturhuset i Oslo, tirsdag 30. mai klokken 18:00.

Annette Thommessens Minnefond har som formål å stimulere til økt rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger og forståelse for asylsøkeres og flyktningers situasjon i Norge.

Årets pris går til Vergeforeningen Følgesvennen for deres oppriktige, frivillige engasjement for barn og unge i en særdeles sårbar situasjon. Foreningen er en sterk og uredd stemme som taler de mindreåriges sak og synliggjøre forholdene for dem overfor politikere og i offentlig debatt.

Annette Thommessens Minnefond ønsker med denne prisen å hedre Vergeforeningens engasjement og innsats, takke de mange hundre frivillige verger og representanter for deres viktige arbeid og samtidig sette søkelyset på enslige mindreårige asylsøkeres situasjon og rettigheter i Norge.

Program på Kulturhuset i Oslo onsdag 30. mai kl 18:00-19:30:

 • Sang ved Nosizwe Baqwa
 • Velkommen v/ NOAS generalsekretær Ann-Magrit Austenå
 • Styrets begrunnelse for årets Minneprispris v/Ingrid Annette Thommessen
 • Vergeforeningen v/leder Hilde Krogh
 • Hilsen fra Statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds, Justisdepartementet
 • Hilsen fra Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland
 • Hilsen fra Barneombudet v/seniorrådgiver Anders Cameron
 • Innledning om situasjonen for enslige mindreårige i Europa: Cathrine Woollard, generalsekretær i Det europeiske flyktningrådet, ECRE
 • Samtale om situasjonen for og integrering av enslige mindreårige asylsøkere:
 • Samtale mellom Ine Johannessen, nestleder i Vergeforeningen, Kristoffer Joner, Manzor Ahssani, tidligere enslig mindreårig asylsøker og Anne Berit Dalgard, forsker i Statistisk Sentralbyrå. Moderator Ann-Magrit Austenå
 • Sanginnslag Nosizwe Baqwa

Les mer om Minneprisen og tidligere vinnere.

Generalforsamling i NOAS
Generalforsamlingen følger etter minneprisutdelingen, klokken 19:30, varer ca en time og er åpen for alle. Medlemmer i NOAS har stemmerett. Send en e-post til organisasjonsrådgiver Ragnhild Lerø, ral@noas.org for påmelding til generalforsamling. Du får tilsendt sakspapirer ved påmelding eller forespørsel.