fbpx
top

Anbud på tolketjenester

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) inviterer samtlige leverandører til å delta i konkurranse om en rammeavtale for kjøp av tolketjenester til vårt informasjons- og veiledningsprogram for nyankomne asylsøkere. Tolkingen vil primært foregå over telefon. Du kan laste ned konkurransegrunnlag, tilbudsskjema og vedlegg her.

Vedrørende kontraktens lengde: NOAS’ avtale med UDI for informasjonsprogrammet går (forutsatt opsjonsforlengelse 15.mars 2015 og 15.mars 2016) frem til 15.mars 2017. Dette vil være utgangspunktet for NOAS avtale med tolkeleverandør. 

Last ned:
Konkurransegrunnlag for tolketjenester (PDF)
Tilbudskjema (worddok)
Vedlegg 1 Kvalifikasjonskrav fra NOAS til Tilbyder av tolketjenester (worddok)
Vedlegg 2 Tolk og prisskjema (exceldok)
Vedlegg 3 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår (worddok)