fbpx
top

Alle bør få tilbud om tilbakevendingsstøtte

For å styrke arbeidet for frivillig retur bør norske myndigheter innføre støtteordninger for alle avslåtte asylsøkere. Dette vil kunne fungere som et incentiv for å få flere vil å velge frivillig retur. Samtidig vil dette være en god hjelp til dem som returneres for å reetablere seg i hjemlandet samt et bidrag til samfunnet de vender tilbake til. En slik ordning har man innført i Storbritannia, og der er det langt flere som velger frivillig retur enn i Norge. Hør innslaget her. Det starter etter 1:15 min.