fbpx
top

Aldersvurderinger i asylsaker

Redd Barna og NOAS har i samarbeid gjennomført en kritisk gjennomgang av praksis for aldersvurdering av enslige mindreårige asylsøkere. Samtidig som vi anerkjenner at utlendingsmyndighetene har bestrebet seg på å holde en faglig bevisst standard i disse sakene, har vi funnet grunn til å rette alvorlig kritikk mot gjeldende praksis på flere punkter.

Redd Barna og NOAS har i samarbeid gjennomført en kritisk gjennomgang av praksis for aldersvurdering av enslige mindreårige asylsøkere. Samtidig som vi anerkjenner at utlendingsmyndighetene har bestrebet seg på å holde en faglig bevisst standard i disse sakene, har vi funnet grunn til å rette alvorlig kritikk mot gjeldende praksis på flere punkter.
Vår primære bekymring er at med dagens tilnærming vil det statistisk regelmessig være noen som faktisk er mindreårige som feilaktig blir behandlet som voksne.

Vi anser derfor at det er behov for flere grunnleggende endringer i hvordan aldersvurderinger i Norge gjennomføres og anvendes. Vi anser at det bør gjennomføres endringer både i 1) utvalget av medisinske metoder, 2) hvor ansvaret for den helhetlige/endelige aldersvurderingen bør ligge, 3) praksis for anvendelsen av undersøkelsesresultatene og 4) asylsøkernes rettigheter i prosessen.

Vi håper denne rapporten vil være et godt utgangspunkt for dialog. Vi er samtidig klare på at det er behov for flere konkrete endringer dersom fortsatt bruk av aldersundersøkelser skal være forsvarlig.

Rapporten i sin helhet kan du lese her:
«Mamma vet hvor gammel jeg er» – en kartlegging av aldersvurderingen av enslige mindreårige asylsøkere