fbpx
top

Al-Shabaab er Somalias Taliban

Under lanseringen av NOAS’ Somalia-rapport 10. april kommenterte Somalia-ekspert Stig Jarle Hansen og fagmedarbeider Grethe Neufeld i Landinfo sikkerhetssituasjonen i Somalia.

Sikkerhetssituasjonen i Mogadishu

Grethe Neufeld, som er landrådgiver for Øst- og Sentral-Afrika hos Landinfo, og er cand.polit. med statsvitenskap hovedfag, uttaler:

Om utsatte grupper:

«Landinfo finner at for folk flest så har det ikke nødvendigvis blitt verre, det er relativt det samme. Men for de som finner seg i en utsatt situasjon, så har det blitt verre. Det er en økning i snikmord på vanlige folk, kvinner som selger te osv.»

Om al-Shabaabs aktiviteter i Mogadishu:

«Deler av byen, slik jeg ser det, er noe mer utrygge, som i utkanten og om nattestid, f.eks områder som Daynile. I de sentrale delene av Mogadishu, så er det ingen tvil at al-Shabaab kan slå til når som helst. Myndighetene har ikke kontroll, det er ingen tvil. Al-Shabaabs taktikk er å stadig skremme befolkningen.

Og, totalt sett, mener Neufeld:

«Sikkerhetssituasjonen er ikke verre enn det den var for ett år siden. Alt er relativt, over en lengre linje har det vært ‘ups and downs’, men det går sakte men sikkert fremover. Men bedre betyr ikke det samme som godt. Situasjonen er ikke bra.»

Stig Jarle Hansen, som er al-Shabaab og Somalia ekspert fra Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges Miljø- og biovitenskapelige Universitet, kommenterte på Neufeld sine uttalelser:

«Jeg vil legge til og nyansere hva Landinfo sier om sikkerhetssituasjonen i Mogadishu. Det har nå vært bombekasterangrep for første gang på lenge. Abdi Aynte fra Heritage Institute vil ikke bo i Mogadishu lenger, og han har bodd der siden tidlig 1990-tallet. De som har bodd der lenge mener at det er nå verre enn i 2012, men bedre enn i 2010.»

Avhoppere som risikere å bli forfulgt av al-Shabaab

Neufeld uttaler:

«Det har muligvis skjedd en utvikling fra en situasjon der de færreste mente at al-Shabaab vil bry seg med å lete opp eller ta livet av avhoppere, med unntak av sentrale personer, men ikke vanlige fotsoldater. Det har vært en gradvis utvikling der avhoppere som har vært høyt oppe i al-Shabaab lever i stor risiko og avhoppere på et lavt nivå i al-Shabaab ikke løper en risiko, til at flere kan være i faresonen. De som jobber med avhoppere er veldig varsomme med tilbakeføring av avhoppere til lokalsamfunnet fordi det foreligger en risiko.»

Fremtidig sikkerhetsutvikling i Somalia og al-Shabaabs rolle videre

Hansen sammenligner forholdet mellom al-Shabaab og de afrikanske AMISOM-styrkene i Somalia med forholdet mellom Taliban og NATO i Afghanistan:

«AMISOM er en garantist for regjeringen. Den somaliske hæren er ikke veldig effektiv, og soldater blir dårlig betalt og rekruttert fra klaner. Hvor lenge kan AMISOM være i landet? Skal man trygge mot al-Shabaab så må det være en lokal institusjon som fungerer. Det jeg ser fremover er ikke en forsvarlig konsolidering av hæren og politiet med en lokal legitimitet. Situasjonen nå minner om situasjonen i 2006-2009 da al-Shabaab og en motstandsbevegelse slåss mot den etiopiske invasjonen og den svake staten, som da var avhengig av Etiopia. Nå er regjeringen avhengig av AMISOM, og hva skjer hvis AMISOM går ut og det blir en økt fragmentering av Somalia? Det nåværende forholdet mellom al-Shabaab og AMISOM har likhetstrekk med forholdet mellom Taliban og NATO i Afghanistan.»

 Og, vedrørende al-Shabaabs rolle videre:

 «Al-Shabaab er ikke sterke nok i åpen kamp, de kan bare trekke seg inn i ukjente områder og gli unna og overleve og spille på tid, slik som i 2006-2009. De klarer ikke å oppnå store seire, så de kompenserer med terrorangrep og forsøker å drepe alle på de store målene. Dette viser at de er med, og det virker veldig bra. Jeg er skeptisk mot å erklære al-Shabaab død, slik mange har gjort siden 2007. De vil være med lenge, lederen Godane har gjeninntatt sin posisjon og har gjennomført et generasjonsskifte. Hvis al-Shabaab forsvinner, så vil de fortsette å eksistere i en annen form innenfor regionen, i land som Kenya, Etiopia, Uganda og potensielt Tanzania og Zanzibar.»

Neufeld var enig med Hansen om al-Shabaabs rolle i fremtiden:

«Jeg er veldig enig med Stig Jarle Hansen, al-Shabaab er en styrke å regne med, og de vil fortsette å være med i fremtiden.»

NOAS rapport «Persecution and Protection in Somalia» kan du lese her.