fbpx
top

Advarer mot Hellas-retur

Ifølge Noas får så å si ingen flyktninger beskyttelse i Hellas. – Av tusenvis av asylsøkere er det nesten ingen som får beskyttelse, sier Sylo Taraku i NOAS, som i tillegg hevder at asylsøkerne ikke får vurdert sitt beskyttelsesbehov på en forsvarlig måte. – Det sier bare litt om hvor problematisk Dublin-regelverket er. – Er dette dokumentert? – Ja, det er det. I samarbeid med Helsingfors-komiteen og en gresk organisasjon har NOAS gjort to undersøkelser og skrevet grundige rapporter der vi har avdekket store mangler i systemet og ulovlige deportasjoner fra Hellas. FN advarer også klart og tydelig mot returer til Hellas.


Ifølge Noas får så å si ingen flyktninger beskyttelse i Hellas.

Hanne Larsen

Sylo Taraku i Noas (Norsk organisasjon for asylsøkere) viser til en statistikk fra 2007 hvor kun 0,07 prosent av asylsøkerne til Hellas fikk innvilget beskyttelse.

– Av tusenvis av asylsøkere er det nesten ingen som får beskyttelse, sier Taraku, som i tillegg hevder at asylsøkerne ikke får vurdert sitt beskyttelsesbehov på en forsvarlig måte.

– Det sier bare litt om hvor problematisk Dublin-regelverket er.

– Er dette dokumentert?

– Ja, det er det. I samarbeid med Helsingfors-komiteen og en gresk organisasjon har NOAS gjort to undersøkelser og skrevet grundige rapporter der vi har avdekket store mangler i systemet og ulovlige deportasjoner fra Hellas. FN advarer også klart og tydelig mot returer til Hellas.

– Så frykten til Shahvali Jamshidi for at han kan bli sendt tilbake til Afghanistan er reell?

– Ja, det er den. Hellas har praksis for å sende folk tilbake til Tyrkia som sender dem videre til Afghanistan.

– Mener du at norske myndigheter fraskriver seg ansvaret i en slik sak?

– Ja, det gjør de helt klart. Selv om de politisk kan argumentere for returer, er det juridisk galt. Og selv om andre land fører samme politikk er det ingen unnskyldning for å bryte menneskerettighetene slik Norge gjør her. I stedet burde de gjøre det motsatte. Å være et forbilde.

– Merker dere i NOAS at klimaet er hardere?

– Ja, absolutt. Norge fører i dag en asylpolitikk som er strengere enn Danmark og det som bekymrer oss enda mer er retorikken som brukes mot FN. Norge undergraver det norske folks tillit til FN ved å unnlate å følge FNs råd. Det er svært bekymringsfullt.

– Hva skal man gjøre for å skille mellom grunnløse asylsøkere og de som har et reelt behov for beskyttelse?

– Premisset om at det kommer så mange grunnløse er feil. Det er kanskje ikke alle som trenger beskyttelse, men de fleste kommer fra utrygge områder. Noen kommer også på grunn av fattigdom og fordi de har håp om en bedre fremtid. Selv om de ikke er i livsfare har de krav på å få sin sak prøvd.

Taraku mener at myndighetene må styrke returarbeidet gjennom å inngå returavtaler med flere opprinnelsesland.

– Dette kan gjøres ved å åpne for en årlig kvote for arbeidsinnvandring fra de aktuelle landene. Det vil gjøre returarbeidet enklere, påpeker han og viser til at dette arbeidet må tas på europeisk plan.

– Er det mulig å få UDI til å snu i slike saker som den Shahvali Jamshidi representerer?

– Dette er politisk bestemt, og uansett hvor gode argumenter vi kommer med overfor saksbehandlerne, nytter det ikke. Politikerne har større makt i slike saker, men vi prøver likevel å gjøre noe. Nå har vi en underskriftskampanje på gang som heter «Gjør som FN sier, Jens» Vi har allerede samlet inn mer enn 10.000 underskrifter.