Rapport om barnets beste i utvisningssaker

NOAS og Redd Barna lanserer rapporten Barnets beste i utvisningssaker, som viser grove mangler i UDIs vurderinger av barnets beste.

Se hovedfunn og les rapporten
NOAS jobber for asylsøkeres og flyktningers rettssikkerhet.
Vi møter alle nyankomne og gir juridisk bistand til asylsøkere med avslag.
Vi tilbyr også rettshjelp og veiledning i søknad om familieinnvandring, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap og avslag etter søknad om assistert retur.
I nesten halvparten av sakene vi har gått videre med de tre siste årene har vi fått endret vedtakene.

Nyheter

Stengt for oppmøte

Sekretariatet i Torggata 22 holder stengt for oppmøte på ubestemt tid. Telefonen er åpen kl 10-12 alle dager unntatt onsdag. Vi jobber hjemmefra med saker og e-post. Les hvordan du kan kontakte oss med kryptert e-post.

Kan ta lengre tid å få svar

På grunn av koronakrisen vil det kunne ta lengre tid enn vanlig å få svar fra NOAS.

FN oppfordrer til å evakuere flyktningebarn fra Hellas

FNs høykommissær for flyktninger oppfordrer den norske regjeringen om å evakuere barn fra flyktningeleire i Hellas.

UNE dømt for brudd på menneskerettighetene

Mandag 23. mars ble staten ved UNE i Borgarting lagmannsrett dømt for brudd på den internasjonale menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 3. NOAS har tidligere vært engasjert i Leila Mirgaloubayats sak og vitnet i rettssaken.