fbpx
top

600.000  statsløse i Europa

Det europeiske nettverket for statsløse (ENS) slår alarm. Omkring 600 000 bor i Europa i dag, uten statsborgerskap til noe land. Mange lever i en situasjon uten rettigheter og med få utsikter til å kunne legalisere sin status. Signer oppropet og be om deres beskyttelse.

ENS har startet en underskriftskampanje med krav om at alle europeiske land må slutte seg til konvensjonen mot statsløshet fra 1954 og etablere prosedyrer som kan gi tilgang til rettigheter for statsløse. Norge er tilsluttet konvensjonene som gjelder statsløses stiling. Per i dag har Norge ingen prosedyrer for å fastslå om en person er statsløs i den betydningen som legges til grunn i Konvensjonen om statsløshet fra 1954.

Personer er registrert i utlendingsforvaltningens systemer som «statsløse» basert på opplysninger de selv har gitt, vanligvis i forbindelse med søknad om asyl. UDI har opplyst at de fleste som er oppført som statsløse i utlendingsforvaltningens registre er palestinere, enten fra Gaza eller Vestbredden, eller fra andre land i Midtøsten, der de har levd som flyktninger i generasjoner. Statsløse kan også komme fra land i Øst-Europa eller Kaukasus, og ble statsløse etter Sovjetunionens fall, Asia eller Afrika.

Totalt 550 ble registrert som statsløse ved søknad om asyl i Norge i 2013, nesten dobbelt så mange som året før. Dette skyldes trolig at mange statsløse kommer fra Syria, som har en stor palestinsk flykningbefolkning. De innvilges i stor grad beskyttelse på grunn av borgerkrigen som pågår der.

NOAS mottar henvendelser fra personer som ikke anses å ha et beskyttelsesbehov, men som ikke greier å returnere på grunn av manglende reisedokumenter og tillatelser i de landene de har bodd før som arbeidsinnvandrere eller flyktninger.

Norsk regelverk åpner for å gi oppholdstillatelse på humanitært grunnlag for personer som ikke kan returnere på grunn av forhold som er utenfor deres egen kontroll. Det er flere kriterier og beviskrav for slike tillatelser, som de færreste i realiteten har mulighet til å oppfylle. NOAS mener at det bør etableres prosedyrer for å vurdere statsløshet som grunnlag for oppholdstillatelse. Flere europeiske land har allerede etablert slike prosedyrer – Norge må også bidra til å bekjempe statsløshet og unngå at mennesker blir værende i en situasjon uten rettigheter resten av livet.  

Les mer og signer oppropet her