fbpx
top

50 millioner ekstra til bosetting

Regjeringa øker integreringstilskuddet til kommunene med 50 millioner. Målet er raskere bosetting og styrking av introduksjonsordninga. 

Bevilgningen for 2014 er på 250 millioner kroner. NOAS ser det som helt nødvendig å øke tilskuddet til kommunene for å styrke bosetting og integrering av asylsøkere.

– Det er viktig at det innenfor ordningene åpnes opp for nødvendig fleksibilitet og tilpasning til at asylsøkere har ulik bakgrunn, behov og forutsetninger for integrering og arbeidsdeltakelse i Norge, sier Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS.

Integreringstilskuddet skal gi kommunene kostnadsdekning for bosetting av flyktninger og bidra til at kommunene kan tilby gode introduksjonsprogram. Per 30. september ventet 5 148 personer i mottak på bosetting. Prognosene for 2015 viser at det er behov for å bosette om lag 11 000 flyktninger i norske kommuner.

Regjeringa foreslår å øke tilskuddet til bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller atferdsvansker.

Tilgang til bosted er ei utfordring i mange kommuner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet styrker tilskudd til utleieboliger med 50 millioner kroner.