fbpx
top

4000 båtflyktninger til Italia på to døgn

I løpet av to døgn denne uka har 4000 båtflyktninger tatt seg over Middelhavet til Italia. Italias innenriksminister Angelino Alfano varsler om at hundretusener er ventet over Middelhavet de neste månedene og ber om felles EU-tiltak. Det europeiske asylkontoret på Malta melder at det kom flest flyktninger fra Syria, Eritrea og Afghanistan til Europa siste kvartal i fjor.

Italia har økt sin marine beredskap for båtflyktninger etter to tragiske forlis hvor mer enn 400 flyktninger fra Eritrea og Syria omkom i oktober i fjor.

– Båtflyktningene kommer uten stans og situasjonen blir mer og mer akutt, sier den italienske innenriksminister Angelino Alfano ifølge avisa The Guardian

Alfano anslår at 15.000 migranter har blitt reddet under overfart fra Libya til Italia så langt i år. Han hevder at opp mot 600.000 flyktninger fra Afrika og Midt-Østen vil forsøke å ta seg over Middelhavet til Europa innen utgangen av året.

– Europa må forholde seg til denne situasjonen. Det nytter ikke bare å øke bevilgningene til det europeiske grensevaktsamarbeidet Frontex, sier Alfano. Det er smuglere som nå spekulerer i situasjonen og sender ut nødhjelpsvarsel så snart smuglerbåtene har tatt seg 5 – 6 mil ut fra kysten av Libya, sier Alfano til The Guardian

I følge EASO, det europeiske asylkontoret på Malta, melder at over 130.000 personer søkte om asyl i EU+sonen, (EUs 28 medlemsstater + Norge og Sveits) i fjerde kvartal i fjor. Dette er det høyeste antall asylsøkere registrert i noe kvartal siden 2008. De største gruppene av asylsøkere kommer fra Syria, Afghanistan og Eritrea. To tredjedeler av de mer enn 20.000 asylsøkerne fra Syria kom til Tyskland, Sverige og Bulgaria. Fra både Afghanistan og Eritrea kom det rundt 8000 asylsøkere til EU+ i løpet av de siste tre månedene i fjor.

I følge EU-kommisjonens talsmann Michele Cercone har det skjedd en endring i innvandringen til Europa.

– Det er nå færre økonomiske flyktninger, og flere som flykter fra forfølgelse og borgerkrig, særlig i Syria og på Afrikas horn, sa Cercone i et intervju med Aftenposten i januar.

Les mer om båtflyktningene til Italia her. 

Les mer om Asylankomster til Europa her.

Les mer om EU-kommisjonens vurdering av flyktningeankomster til Europa her.