fbpx
top

3000 somaliere i fare for å bli returnert

Norge kan komme til å sende rundt 3000 asylsøkere tilbake til Somalia, landet som ifølge FN er rammet av verdens største humanitære katastrofe. (…) Heller ikke Noas, Norsk organisasjon for asylsøkere, er nådig i sin kritikk av UNE. -Vi vurderer nå om vi skal oversende saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, sier konstituert generalsekretær Sylo Taraku i Noas. Han mener at det er helt uforsvarlig å returnere asylsøkere til Sør-Somalia. -UNE hevder at klanene vil kunne gi de returnerte beskyttelse og trygghet, men det stemmer ikke etter de informasjoner vi sitter inne med.

Stavanger Aftenblad –  13.04.2010


Forfatter: Toril Risholm

Norge kan komme til å sende rundt 3000 asyl- søkere tilbake til Somalia, landet som ifølge FN er rammet av verdens største humanitære katastrofe.

 


Urovekkende:

-Det er komplett uforståelig og dypt urovekkende. Dette varsler en ny og farligere omdreining i norsk asylpolitikk, slår Beate Ekeløve-Slydal i Amnesty Norge fast. Hun forstår rett og slett ikke de vurderinger som UNE, Utlendingsnemnda, har gjort i denne saken. De går stikk i strid med rådene fra FN som advarer mot retur av somaliere.
Krig og drap:

-Det er langt fra trygt å returnere flyktninger tilbake, sier hun og henviser til den snart 20 år gamle borgerkrigen som har herjet landet der seks mektige klaner kjemper mot hverandre om makta.

I januar blusset krigen på nytt opp i hovedstaten Mogadishu. Bare siden i februar er over 33.000 mennesker blitt drevet på flukt fra heimene sine, mens hundrevis er blitt drept bare i Mogadishu. FN regner med at så mange som 21.000 mennesker har mistet livet som følge av krigen i løpet av de siste tre årene. Totalt er over 1,5 millioner mennesker drevet på flukt i eget land, mens en halv million er på flukt i nabolandene.

-Dette er et ekstremt farlig land. Og UNEs vurdering om at det nå er trygt å returnere somaliske asylsøkere, står i grell kontrast til både de kunnskaper FN har og de vurderinger vi og andre toneangivende organisasjoner har gjort seg, sier Ekeløve-Slydal som lover at Amnesty kommer til å protestere kraftig mot det norske vedtaket.

Vurderer rettssak:
Heller ikke Noas, Norsk organisasjon for asylsøkere, er nådig i sin kritikk av UNE. -Vi vurderer nå om vi skal oversende saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, sier konstituert generalsekretær Sylo Taraku i Noas. Han mener at det er helt uforsvarlig å returnere asylsøkere til Sør-Somalia.

-UNE hevder at klanene vil kunne gi de returnerte beskyttelse og trygghet, men det stemmer ikke etter de informasjoner vi sitter inne med. Det er jo krig på tvers av både klaner og ideologier. Det pågår en krig mot alle i Somalia, og det er ingen trygge soner. For plutselig kan krigen blusse ukontrollert opp, sier Taraku. Det som ytterligere kompliserer bildet, er at landet mangler det meste av infrastruktur. Det finnes ikke noe politi eller nasjonalt rettsvesen, og landet har vært uten en fungerende regjering siden 1991.

Trygt nok:
-Vi mener det er forsvarlig å returnere asylsøkere, slår Johan Berg fast. Han er leder for Utlendingsnemnda i tillegg til å være stornemndleder i UNE. -Vi hadde en kortvarig opptrapping av krigen i Mogadishu etter jul, men krigshandlingene er nå trappet ned. Vi sender ingen tilbake uten at vi har vurdert hvert enkelt tilfelle nøye.
-Men selv om det ikke er krigshandlinger i det øyeblikket dere sender ut en person, så kan jo krigsherrene brake sammen rett etterpå. Noen kommenterer?

-Vi kan ikke spå i framtida. Vi må vurdere situasjonen der og da når vi sender ut en person.

-Men vedtaket strider mot FN sine råd, ifølge både Amnesty og Noas?

-Vi har forholdt oss til nyere kilder. UNHCR, FNs kommissariat for flyktninger, har i to vedtak fra 2004 og 2005 frarådet retur av flyktninger. Derfor har vi basert oss på andre og nyere kilder som har kommet til motsatt konklusjon. De sier at det er trygt å sende tilbake flyktninger til enkelte områder i sør.

-Hvilke kilder er dette?

-Det er Landinfo (Utlendingsforvaltningens egen fagenhet for landinformasjon) som har gitt oss kildene, sier Johan Berg. Han mener også at selv om det er strid i og mellom klanene, kan returnerte somaliere likevel kunne få beskyttelse gjennom såkalte diya-grupper som er den minste juridiske enhet i en større klan.

—————–
Faktaboks:


MINDRE FARLIG

Situasjonen 2006: Situasjonen i Somalia anses så farlig at ingen skulle returneres selv om de ikke fikk innvilget asyl i Norge. Man fryktet en storkonflikt på Afrikas horn.

Situasjon 2010: UNE gjør kuvending. Somaliere med avslag kan nå sendes tilbake til Sør-Somalia.

Begrunnelse: Sikkerhetssituasjonen i Somalia, inkludert Mogadishu, gir ikke lenger grunnlag for flyktningstatus i Norge.

Innstramning: Norge har også vedtatt retur av asylsøkere, såkalte dublinere, til Hellas på tvers av råd fra FNs høykommisær for flyktninger. Asylsøkere med avslag sendes også tilbake til visse områder i Irak mot rådene fra høykommisæren.