fbpx
top

Regjeringens innstrammingsforslag går mye lenger enn det er enighet om gjennom forlik i Stortinget. I NOAS’ høringsuttalelse advarer vi mot tiltak som først og fremst vil ramme personer som har krav på opphold i Norge, og mener det er grunn til å kritisere Justisdepartementet for et høringsnotat preget av dårlig kvalitet og manglende utredninger.