fbpx
top

Helsedirektoratet, Folkehjelpsinstituttet og Utlendingsdirektoratet har oppdatert informasjonen om asylsøkeres rett til helsehjelp. Alle asylsøkere har lik rett til helsetjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten som øvrige innbyggere. Dette gjelder uavhengig av om asylsøkeren bor i regulært mottak eller er plassert i midlertidige overnattingstilbud /akuttmottak.