fbpx
top

I den norske valgkampen krever Fremskrittspartiet lukkede asylmottak og at Norge tar i bruk mer av de samme virkemidlene som brukes av greske myndigheter overfor asylsøkere og andre migranter. Samtidig har både Amnesty International og den greske asylorganisasjonen Aitima i sommer kommet med skarp kritikk av greske myndigheters grove brudd på asylsøkere og andre migranters menneskerettigheter.