fbpx
top

I 2013 trer blant annet endringer i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret i kraft, det innføres en 15-månedersregel for saksbehandlingen i Utlendingsnemnda, inkassosatsen øker, mens rettsgebyret forblir uendret. Innføring av 15-månedersregel for saksbehandlingen i Utlendingsnemnda (UNE) I utlendingsforskriften innføres