fbpx
top

Yalda (10) offer for saksbehandlingsfeil

Yalda er ei 10 år gammel jente i Tromsø som har bodd 7 år i Norge. Mor kommer fra Moldova og far fra Asghanistan. Den lille familien kjemper for å kunne bli boende samlet i Norge. Utlendingsnemnda (UNE) har i januar i år avslått deres siste omgjøringsbegjæring. UNE mener mor og Yalda skal returnere til Moldova og far til Afghanistan og at far deretter kan søke om familiegjenforening med sin kone og datter i Moldova. Oslo tingrett har i en dom av 17. august 2012 konkludert med at UNEs vurdering av hensynet til barnets beste bygger på mangelfulle opplysninger og at dette er en saksbehandlingsfeil som medfører ugyldighet av vedtaket.

I løpet av våren og sommeren har NOAS arbeidet med utviklingen av en ny hjemmeside. Vi er nå svært fornøyde med resultatet; en flott og lettanvendelig hjemmeside. Den er på norsk og engelsk og det skal være enklere å søke etter rapporter og artikler via søkefeltet øverst til høyre. Vi har også fått en bedre kategorisering av temaer, saker og publikasjoner som gjør det enklere å orientere seg. Selv om nettsiden fortsatt er under utvikling er det meste på plass.