fbpx
top

Årsrapporten er ment å skulle gi et dekkende bilde av NOAS' virksomhet i 2001, i tillegg til å belyse våre standpunkter i aktuelle flyktningpolitiske saker. I tillegg håper vi at rapporten kan være et bidrag til å dokumentere situasjonen og