fbpx
top

Neste år vil en egen utlendingsnemnd erstatte Justisdepartementet for behandling av asylsaker i andre instans, det vil si klager. NOAS har i flere år gått inn for en annen måte å behandle asylsaker i klageomgangen på, og har nettopp pekt

NOAS har fått en rekke henvendelser fra irakiske asylsøkere og mottakspersonale i kjølvannet av utlendingsmyndighetenes beslutning om å bruke Utlendingsforskriftens §21,5, som gir en midlertidig oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening eller bosettingstillatelse, overfor irakiske asylsøkere. Vi gjengir her de spørsmålene