fbpx
top

Støtt det greske sivilsamfunnet og Aitimas arbeid for flyktningene i Hellas gjennom vinteren.

Vinteren er på anmarsj i et kriserammet Hellas og NOAS’ greske søsterorganisasjon, Aitima, frykter at det kommer til å bli en humanitær krise for flyktningene i landet. 

Onsdag 2. desember inviterte NOAS til seminar om flyktningers situasjon i Hellas. Vi fikk besøk av den greske rettighetsorganisasjonen Aitima som er sentrale i arbeidet med å hjelpe flyktninger i landet. Sammen med representanter for norske myndigheter og organisasjoner ga Aitimas oss et innblikk i den kritiske flyktningsituasjonen som utspiller seg ved Europas sørlig yttergrense.

nettsakbilde-web

Panelsamtale med Ann-Magrit Austenå, Usman Bashir, Trude Jacobsen, Grete Herlofsen og Spyros Rizakos

Spyros Rizakos, leder av Aitima, uttaler at Europa har et moralsk, humanitært og juridisk ansvar for å hjelpe flyktningene. Aitima-lederen påpeker at Europa imidlertid mangler en helhetlig plan for å håndtere flyktningsituasjonen i tråd med folkeretten og at flere stengte grenseoverganger legger ytterligere press på Europas yttergrense.

Rizakos frykter at vinteren vil føre med seg en humanitær krise i Hellas. Høstens utvikling med grensestenginger og utbygging av gjerder vanskeligjør reiser nordover i Europa. Resultatet er en vinter hvor enda flere flyktninger er tvunget til å forbli i det allerede kriserammede Hellas uten et fungerende mottaksapparat.

Aitima-lederen mener Europas flyktningansvar innebærer at vi må ta imot flere kvoteflyktninger, skape trygge innreisemuligheter til Europa samt en relokalisering av flyktninger mellom de Europeiske landene for å lette situasjonen for Hellas og Italia. 

Anne Mari Bruu og Tom Korneliussen fra Kripos og Anita Fjeldseter fra UDI ga norske myndigheters syn på situasjonen i Hellas og delte egne erfaringer fra oppdrag i landet. Trude Jacobsen fra Dråpen i Havet og Grete Herlofsen fra Norske Kvinners Sanitetsforening fortale om sine opplevelser med flyktninghjelp i Hellas og barnevernspedagog Usman Bashir bidro til seminaret med perspektiver fra sitt arbeid med enslige mindreårige asylsøkere som har reist via Hellas. Vi fikk også se Ellisivs Falcks film om asylsituasjon i Hellas samt høre vakre musikalske bidrag fra Ira Konstantinidis og Nabi Dilnawas.

nettsakbilde-afghansk-artist-web

Nabi Dilnawas

Vil du støtte Aitimas arbeid gjennom vinteren? Du kan gi 100,- kroner ved å sende «Hellas» til 2160 eller bidra på konto 6011 05 44092. Alle bidrag merket Hellas går uavkortet til Aitimas arbeid.

Les intervju av Aitimas leder, Spyros Rizakos, fra Dagsavisen 3. desember 2015, her.