Denne uken arrangerte NOAS en workshop om veiledning til asylsøkere med avslag. Representanter fra Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Caritas Norge, Rådgivningsbyrån og Röda Korset Sverige deltok.

Workshop om veiledning til asylsøkere med avslag

Barn og voksne med avslag på asylsøknaden har et stort behov for informasjon og veiledning. NOAS har denne uken arrangert en workshop om veiledning til asylsøkere med avslag for organisasjoner fra de skandinaviske landene.

Vi inviterte organisasjoner fra Norge, Sverige og Danmark for å diskutere erfaringer og utfordringer i arbeidet med asylsøkere med avslag. Tema for workshopen var blant annet relevansen av økonomisk reintegreringsstøtte, veiledning til barnefamilier, hvordan møte asylsøkeres informasjonsbehov etter avslag, og veiledning der organisasjoner er uenig i asylpraksis eller vurderingen av den individuelle asylsaken.

Behov for veiledning

Erfaringer som fremkom i workshopen var at det er et stort behov for informasjon og veiledning blant asylsøkere med avslag i de skandinaviske landene. Informasjonsbehovet og frustrasjonen blant asylsøkere øker i takt med lovendringer og innstramminger. Mange asylsøkere forstår ikke hvilke vurderinger som er gjort i saken eller hvorfor de har fått avslag.

Riktig forståelse for egen sak og situasjonen etter endelig avslag er nødvendig for å ta et informert valg for fremtiden, og er viktig for at asylsøkere skal velge assistert retur til hjemlandet. Gode returprogram og støtteordninger er viktig for å sikre bærekraftige returer.

Uavhengig aktør

Mange asylsøkere, særlig de som bor utenfor mottak, er redd for å oppsøke norske myndigheter. I tillegg til informasjon fra myndighetene, er det nødvendig at asylsøkere har tilgang til veiledningstiltak fra uavhengige aktører som de har tillit til.