Tilbakekall av statsborgerskap kan føre til at den som rammes blir statsløs. Derfor bør domstolene overta disse sakene.

Tilbakekall av statsborgerskap bare i domstol

Regjeringen har gitt UDI i oppdrag å granske flere saker for tilbakekall av statsborgerskap. Beslutninger fra UDI og UNE om tilbakekall av statsborgerskap etter lang tid, vekker sterke reaksjoner. Mens stortingsflertallet ønsker at statsborgerskap bare skal kunne tilbakekalles ved dom, forsøker regjeringen å skjønnmale alternativene.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs skriver i brev av 20. og 23. februar til Kommunal- og forvaltningskomiteen at dagens prosess ved tilbakekall er god, og at påkrevd domstolsbehandling vil ha uante konsekvenser. Dette er NOAS, Helsingforskomiteen, Jussbuss og Antirasistisk Senter uenige i.

Les hele kronikken her.