Gi et godt råd i julegave og støtt NOAS

NOAS gir gratis rettshjelp til over 1000 asylsøkere hvert år. En julegave fra NOAS lar oss fortsette arbeidet med å styrke asylsøkeres rettssikkerhet.

Asylsøkeres behov for informasjon og rettshjelp er større enn på lenge. Det er nå asylsakene til dem som kom høsten 2015 behandles, og mange har behov for bistand i tida framover.

Rettssikkerheten på utlendingsfeltet svekkes, og det er gjennomført mange innstramminger i regelverk og praksis det siste året. Nå er det ekstra viktig at prosessene er gode og sakene godt opplyst, for å sikre at de menneskene som trenger beskyttelse, faktisk får det.

Heldigvis er ikke gode råd dyre hos NOAS. De er helt gratis! Derfor takker vi for bidraget til arbeidet vårt og ønsker deg en god julefeiring.

Hvordan gi et godt råd i julegave?

Fyll ut skjemaet under, og få tilsendt et godt råd på e-post som du selv kan skrive ut og legge under juletreet. Dersom du ønsker å få tilsendt et kort med et godt råd, må du huke av i boksen om at du ønsker det. Vi sender ut kort i posten senest 2-3 virkedager etter kjøp. Husk også at Posten er travel i jula, så det er lurt å være tidlig ute.


- +
- +
- +
kr

Hvordan brukes gaven du gir?

Gaven du kjøper, bidrar til å opprettholde og styrke rettshjelpstilbudet til asylsøkere. Rådet på kortet har ikke sammenheng med NOAS’ virksomhet, men ved å kjøpe en julegave, støtter du arbeidet vårt, slik at vi kan tilby informasjon og juridisk bistand til enda flere av dem som har behov for det. Alle midlene vi får inn, går til rettshjelp.

Asylsøkere snakker lite norsk og kjenner ikke det norske systemet. Rettssikkerheten deres er under sterkt press. NOAS tilbyr informasjon om hvordan asylprosessen fungerer og hva som er kriteriene for å få beskyttelse. Der det er gjort feil i saken eller det finnes ny informasjon som ikke er vurdert, skriver vi til Utlendingsnemnda. I nesten halvparten av sakene vi involverer oss i, får asylsøkerne opphold i Norge. Noen utvalgte saker tar vi også til domstolene, for å sikre at utfallet i saken blir riktig.