Her samler vi NOAS’ rapporter og andre publikasjoner.

Publikasjoner:

2013: Asylpolitikk på 1-2-3
2013: Asyldebatten og sentrale asylpolitiske hendelser 1980-2013 (PDF)
2013: NOAS’ velgerguide 
2015 – NOAS’ forslag til forenklinger i asylprosessen

Rapporter om ulike tema:

2017 – Har du en sak? Marginal domstolsprøving av landfaglig informasjon
2016 – A critical review of Turkey’s asylum laws and practices
2016 – Over eller under 18? Aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere
2015 – Frihet først. En rapport om alternativer til internering
2014 – Enslige mindreårige asylsøkere. Anbefalinger til norske myndigheter (PDF)
2014 – Detention of Asylum Seeekers – Analysis of Norway’s international obligations, domestic law and practice (PDF)
2013 – Monitorering av tvangsretur av asylsøkere – NOAS’ anbefalinger for en tilsynsordning som oppfyller Returdirektivets krav (PDF)

2011 – The Italian approach to asylum: System and core problems. (PDF)
2011 – Palestina: Retur til hva? Norsk praksis overfor statsløse palestinske asylsøkere. (PDF)
2010 – Fakta på bordet – NOAS’ anbefalinger for bedre opplysning av asylsaker i første instans. (PDF)
2009 – Utfordringer i norsk asylpolitikk 2009-2013. Lang versjon. (PDF)
2009 – Out the Backdoor: The Dublin II Regulation and illegal deportations from Greece. (PDF)
2008 – Asylsøkernes møte med det offentlige. (PDF)
2008  – Rapport om brudd på asylsøkeres rettigheter i Hellas: «Et uverdig sjansespill om asyl i Europa». (PDF)
2008 – A Gamble With the Right to Asylum in Europe. Greek asylum policy and the Dublin II Regulation. (PDF)
2006 – «Mamma vet hvor gammel jeg er» Kartlegging av aldersvurderingen av enslige mindreårige asylsøkere. (PDF)
2005 – Utfordringer i norsk asylpolitikk 2005-2009. (PDF)
2002 – Overføringen av tsjetsjenske asylsøkere fra Norge til Hellas. (PDF)
2000 – NOAS rapport fra besøk i mottak. (PDF)

Landrapporter:
2014 – Persecution and Protection in Somalia. A Fact-Finding NOAS Report (PDF)
2014- Tro, håp og forfolgelse. NOAS’ rapport om kristne konveritter fra Iran (PDF) 
2012 – Etiopia: «13 months of sunshine». (PDF)
2012 – Amnesty International’s Public Statement on the Russian Federation. (PDF)
2003 – Etiopia: faktasøkende reise. (PDF)
2002 – NOAS’ landrapport fra Bosnia Hercegovina. (PDF)
2001 – NOAS’ rapport om Nord-Irak. (PDF)

Årsrapporter:
Les NOAS’ årsrapporter her.