Stilling ledig

Ledig personvikariat som juridisk rådgiver/seniorrådgiver

En av NOAS’ rådgivere skal ut i permisjon fra 1. august 2018, i minimum ett og inntil to år. Vi søker en dyktig jurist i 100% vikariatstilling i ett år, med muligheter for forlengelse.

Oppgaver/ansvarsområde:

 • Juridisk rådgivning og rettshjelp i enkeltsaker.
 • Juridisk rådgiver vil inngå i landfaglig ansvarsgruppe i NOAS’ saksbehandling.
 • I saksbehandleransvar ligger også forberedelse til og deltakelse i nemndmøter, samt forberedelse av saker og oppfølging av advokatfullmektig i pro bono rettslig prøving av saker i NOAS’ Domstolsprosjekt.
 • Utredning av folkerettslige/utlendingsrettslige spørsmål, og formidling av slik kunnskap skriftlig og muntlig.
 • Deltagelse i organisasjonens policy-arbeid, herunder utarbeidelse av rapporter/notater/utredninger/høringsuttalelser.
 • Kontaktarbeid med relevante forskningsmiljøer, aktuelle samarbeidspartnere og organisasjoner, advokater, forvaltning og andre relevante aktører, herunder foredrag i aktuelle fora.
 • Kontakt med media og utarbeidelse av skriftlige innlegg i pressen.
 • Oppfølging av frivillige saksbehandlere/praktikanter.

Juridisk rådgiver rapporterer til generalsekretær.

Kriterier som vektlegges for juridisk rådgiver:

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap.
 • Kunnskap om folkerettslig metode, flyktningrett og internasjonale menneskerettigheter.
 • Kunnskap om utlendingsloven og praksis fra norsk utlendingsforvaltning.
 • Interesse for og erfaring fra utredning av folkerettslige/utlendingsrettslige spørsmål, og formidling av slik kunnskap til ikke-jurister i ulike fora.
 • Gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper.
 • Selvstendighet og arbeidskapasitet.
 • Samarbeidsevner og fleksibilitet.
 • Erfaring med Super Office er en fordel.
 • Kontaktnett i relevante forskningsmiljøer er en fordel.

Spørsmål om stillingen kan rettes til juridisk fagansvarlig Andreas Furuseth: [email protected] / 920 51 968 eller ansvarlig for NOAS’ saksbehandling, Florentina Grama: [email protected] / 473 89 163.

Begrunnet søknad og CV sendes generalsekretær Ann-Magrit Austenå innen 19. mars: [email protected]

 

Frivillig eller praktikant i NOAS’ førstelinje

Ønsker du å være frivillig eller ha praksis i NOAS’ førstelinje, kan du henvende deg til [email protected] med kortfattet søknad og CV. I søknaden ber vi deg om å opplyse oss om når du kan begynne og hvor lenge du ønsker å være hos oss. Du må også oppgi hvor ofte du har anledning til å komme.

Vi tar i hovedsak imot personer som kan forplikte seg til å være hos oss fire-fem dager i uken over en periode på to-tre måneder. Arbeid i NOAS’ førstelinje krever mye opplæring, oppfølging og oppdatering, derfor må vi sikre oss at de som får opplæring i størst mulig grad kan jobbe selvstendig.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver for førstelinje:

 • Ta imot og besvare henvendelser til NOAS førstelinje
 • Innhente, registrere og klargjøre saksdokumenter for saksbehandling
 • Kommunikasjon med klienter (innhente/formidle opplysninger) på vegne av og i samarbeid med saksbehandlere.
 • Ansvar for- og deltakelse i løpende oppgavedeling i NOAS’ førstelinje
 • Sjekke jevnlig og besvare NOAS’ e-post
 • Praktisk bistand i forbindelse med kontordrift og arrangering av møter