Styret i NOAS

Styret i NOAS blir valgt inn på NOAS’ årsmøte. Har du spørsmål til styret eller om styreverv i NOAS? Kontakt oss!

I denne perioden sitter disse i styret til NOAS:

Kai Eide

styreleder (2018-2020)

Karin Moe Røisland

nestleder (2017-2019)

Kjetil Thorvik Brun

styremedlem (2017 – 2019)

Carolina Maira Johansen

styremedlem (2017-2019)

Brynjulf Risnes

styremedlem (2018-2020)

Alf Hildrum

styremedlem (2017 – 2019)

Jon Ole Martinsen

ansattes representant

Christian Thommessen

1. vararepresentant (2018-2020)

Stine Renate Håheim

2. vararepresentant (2018-2020)