Styret i NOAS

Styret i NOAS blir valgt inn på NOAS’ årsmøte. Har du spørsmål til styret eller om styreverv i NOAS? Kontakt oss!

I denne perioden sitter disse i styret til NOAS:

Kai Eide

styreleder (2018-2020)

Stine Renate Håheim

Nestleder (2019-2021)

Brynjulf Risnes

styremedlem (2018-2020)

Alf Hildrum

styremedlem (2019 – 2021)

Christian Thommessen

styremedlem (2019-2021)

Sharmin Ahmed

styremedlem (2019 – 2020)

Kaia Tetlie

styremedlem (2019 – 2020)

Monica Tjelmeland

styremedlem (2019 – 2021)

Jon Ole Martinsen

ansattes representant