Nyhetsarkiv

22 juni 2016

Signaleffekten helliger middelet

Norge ligger på Europa-toppen i retur av afghanske barnefamilier og ser positive endringer i Eritrea som ingen andre land ser. I høst fikk regjeringen Stortinget med seg på at alle flyktninger som kom over Storskog kunne avvises. Regjeringen driver toveis signalpolitikk: Nasjonalt understrekes frykt for velferdsstat og nasjonale verdier. Internasjonalt skal mennesker på flukt skremmes fra […]

21 juni 2016

Når kommentatorene kortslutter

VG-kommentator Astrid Meland mener Stortingsforliket om å endre det internasjonale flyktningeregelverket bør starte med ytterligere innstramningsforslag fra Fremskrittspartiet. En fullstendig kortslutning, dersom målet er bedre internasjonalt samarbeid for flyktningers grunnleggende rettigheter.

10 juni 2016

Korttenkt utfordring av folkeretten

Stortinget behandler i dag regjeringens forslag til asylinnstramminger. Tiltak som er i strid med folkeretten og som hemmer integrering ligger an til å bli vedtatt.

2 juni 2016

NOAS-seminar: Asylpolitisk debatt og rettsutviklingen i Norden

NOAS inviterer 16. juni til seminar i Oslo. Representanter fra Finland, Sverige, Danmark og Norge vil presentere og diskutere hvordan økte asylankomster har påvirket politisk og offentlig debatt og utvikling i lovgivning og praksis på utlendingsfeltet. Situasjonen i Norden og Europa vil bli kommentert av UNHCR og ECRE.

27 mai 2016

NOAS har opprettet ny e-post for Storskogsaker

Med et ønske om raskere og enklere kommunikasjon i Storskogsaker har NOAS opprettet en egen epost: [email protected] Alle henvendelser som knytter seg til Storskogsakene kan rettes til den nye eposten.

27 mai 2016

Nytt styre i NOAS!

På generalforsamlingen 24. mai ble det valgt nytt styre i NOAS. Hilde Haugsgjerd (bildet) tar over som leder etter Wenche Lyngholm som trer ut av styret.

25 mai 2016

Raskere integrering

NOAS har deltatt i høring på Stortinget og gitt våre innspill til regjeringens stortingsmelding om integrering. Vi mener at integreringsarbeidet må starte tidligere i prosessen og omfatte flere. 

23 mai 2016

Myter og ønsketenkning i asylpolitikken

Agenda-medarbeider Sylo Tarakus såkalte innvandringsrealisme bygger på myter og ønsketenkning. Hans situasjonsbeskrivelse mangler forankring i situasjonen i flyktningetette nærområder, er tendensiøs om store flyktninggruppers beskyttelsesbehov og overlater utfordringene til nærmeste naboland, skriver NOAS generalsekretær Ann-Magrit Austenå i en kronikk i Klassekampen 20. mai.

18 mai 2016

Reidun Brunvatne mottar Annette Thommessens hederspris

Lege Reidun Brunvatne har gjennom hele sitt yrkesliv vist et sterkt engasjement for flyktninger og asylsøkeres psykiske helse. Hun har arbeidet for og blant flyktninger både i Bosnia og i Norge.