Nyhetsarkiv

27 mai 2016

Nytt styre i NOAS!

På generalforsamlingen 24. mai ble det valgt nytt styre i NOAS. Hilde Haugsgjerd (bildet) tar over som leder etter Wenche Lyngholm som trer ut av styret.

25 mai 2016

Raskere integrering

NOAS har deltatt i høring på Stortinget og gitt våre innspill til regjeringens stortingsmelding om integrering. Vi mener at integreringsarbeidet må starte tidligere i prosessen og omfatte flere. 

23 mai 2016

Myter og ønsketenkning i asylpolitikken

Agenda-medarbeider Sylo Tarakus såkalte innvandringsrealisme bygger på myter og ønsketenkning. Hans situasjonsbeskrivelse mangler forankring i situasjonen i flyktningetette nærområder, er tendensiøs om store flyktninggruppers beskyttelsesbehov og overlater utfordringene til nærmeste naboland, skriver NOAS generalsekretær Ann-Magrit Austenå i en kronikk i Klassekampen 20. mai.

18 mai 2016

Reidun Brunvatne mottar Annette Thommessens hederspris

Lege Reidun Brunvatne har gjennom hele sitt yrkesliv vist et sterkt engasjement for flyktninger og asylsøkeres psykiske helse. Hun har arbeidet for og blant flyktninger både i Bosnia og i Norge.

18 mai 2016

Annette Thommessens minnepris til Refugees Welcome

  Refugees Welcome Norway (RWN) ble opprettet etter at en gruppe enkeltpersoner, med Mona Bentzen i spissen, begynte å hjelpe asylsøkerne som i fjor sommer møtte kaos og stengte dører hos Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo. Organisasjonen fungerer i dag som en paraplyorganisasjon for en rekke lokale frivilliggrupper, bestående av mange tusen frivillige.

13 mai 2016

Vevstad kritisk til Tarakus framstilling av Europas asylsystem

Politisk unnfallenhet og manglende europeisk samarbeid må ikke brukes som begrunnelse for å undergrave asylretten. Vigdis Vevstad, ekspert på europeisk asylrett og nestleder i NOAS’ styre, mener det er tendensiøst når Agenda-rådgiver Sylo Taraku kaller legitime forsøk på å komme i sikkerhet for irregulær migrasjon.

12 mai 2016

Alvorlig sikkerhetssituasjon i Burundi

For elleve år siden signerte Burundi en fredsavtale som avsluttet en tolv år lang borgerkrig. Over 300 000 mennesker ble drept. Det siste året har landets forsøk på fred og stabilitet blitt satt på prøve, og så langt er det lite håp i sikte. 

11 mai 2016

For sen integrering

Sylvi Listhaug sier at integreringstiltak må starte så tidlig som mulig i mottaksfasen og at klientifisering skal motvirkes. Likevel gjør hun lite for å få slutt på at asylsøkere går passive i mottak i over et år.

4 mai 2016

Informasjon til Storskog-asylsøkere med engangsvisum

Den norske regjeringen har bestemt at alle asylsøkere med engangsvisum til Russland skal få sin asylsøknad behandlet i Norge.