Nyhetsarkiv

10 mars 2017

Slett lovarbeid fra Justisdepartementet

I november 2015 gjorde Stortinget hastevedtak om å politisk erklære Russland som trygt land for flyktninger, uavhengig av om de har reell tilgang til asylprosedyre der. UNE ble satt under politisk instruksjonsmyndighet og asylsøkere som kom over den norsk-russiske grense kunne avvises. Nå vil regjeringen gjøre dårlige hastevedtak permanente.

7 mars 2017

Stortinget må ta ansvar for statsløse

Regjeringen har unnlatt å følge opp mangler i norsk regelverk for behandling av statsløse. FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR, presenterte i 2015 en rapport om situasjonen for statsløse i Norge. Konklusjonen er at norsk lovgivning og praksis på flere områder strider med FNs to konvensjoner om statsløshet. Nå ligger saken hos Per Sandberg.

6 mars 2017

Realitetsorienterende arbeid må styrkes

Ensidig satsing på tvangsretur foran frivillig, assistert retur er bakvendt politikk.

3 mars 2017

Høringssvar om internering av barn

NOAS er kritisk til flere forslag til endringer i utlendingsloven om internering av barn.

9 februar 2017

NOAS’ høringssvar støtter ikke forslag om innstramming på regler om familiegjenforening for flyktninger

En flyktning som får innvilget beskyttelse i Norge i dag, har en frist på ett år for å søke om familiegjenforening med ektefelle og barn uten at det stilles krav til inntekt. Hvis de ikke søker innen ett år, stilles det krav til inntekt for familiens underhold, som i ordinære familieinnvandringssaker.

7 februar 2017

Oppfordrer til kritisk prøving av landinformasjon

Cecilie Schjatvet og NOAS presenterer i dag rapporten «Har du en sak?» Rapporten dokumenterer at det er umulig på forhånd å forutsi om retten vil prøve statens landfaglige vurdering i en asylsak. Det er ingen avklarte prinsipper for vekting av landinformasjon, og det kan være vanskelig å finne partsvitner. Konsekvensen er stor usikkerhet for asylsøkere […]

1 februar 2017

Lengeværende barn blir boende i mottak på ubestemt tid

Selv et barn som er født i Norge kan måtte tilbringe hele barndommen på asylmottak. Norsk Folkehjelp og NOAS etterlyser hensynet til barnas beste i et brev til Stortinget.

25 januar 2017

Lansering av rapport om domstolsprøving av landinformasjon

NOAS inviterer til lansering av rapporten «Har du en sak? Marginal domstolsprøving av landfaglig informasjon». Lansering i Lippestadgården, Sehestedsgate 6, Oslo, tirsdag 7. februar fra kl 8:30-10:00.

23 januar 2017

NOAS etterlyser satsing på assistert retur

Over flere år har regjeringen kuttet i returstøtte til asylsøkere med avslag, og satset ensidig på tvangsretur. NOAS mener det er paradoksalt, når både utlendingsloven og regjeringens returstrategi slår fast at assistert (frivillig) retur skal være det primære. Hør vår kommentar i Nyhetsmorgen på NRK Radio her.