Nyhetsarkiv

1 september 2017

Fremskrittspartiets valgflesk

Fremskrittspartiet tar i valgkampen til orde for å plassere asylsøkere uten identitetspapirer, og dem som får avslag på sin søknad og ikke reiser hjem frivillig, i lukkede mottak. Forslaget er verken gjennomførbart eller nytt, skriver André Møkkelgjerd i Klassekampen 31. august.

22 august 2017

Velgerguide om asylpolitikk 2017

NOAS har evaluert de ulike partienes asylpolitikk. Vi har gjennomgått partienes programmer, og tillegg sett på hvilken politikk partiene har ført i praksis og hvilke uttalelser og forslag de har framsatt. Vurderingen er basert på i hvilken grad partiene fører en rettssikker og human asylpolitikk som er i tråd med Norges folkerettslige forpliktelser.

24 juli 2017

Valgkampstunt rammer statsløse barn

Justisdepartementets nye valgkampstunt truer med å ødelegge barndommen til statsløse født i Norge.

27 juni 2017

Brochmann II glemmer asylsøkere i mottak

Brochmann II-utvalget anbefaler tiltak for økt sysselsetting blant innvandrere. NOAS mener at integreringstiltak må starte tidligere enn i dag, og at det må gjøres mer for å motvirke passivitet i mottak. Integreringspolitikk kan heller ikke ses isolert fra asylinnstramminger som skaper usikkerhet og uro.

9 juni 2017

Mange får opphold etter rettshjelp fra NOAS

NOAS bistår et stort antall asylsøkere med avslag hvert år. I 2016 stod vi bak en tredel av Utlendingsnemndas omgjøringer i asylsaker.

6 juni 2017

Uriktig fra TV2 om NOAS’ rettshjelpsarbeid

TV2 hevder i en reportasje tirsdag 6. juni at NOAS har nektet å gi rettshjelp til en afghansk familie som ble tvangsreturnert fra Norge i august 2016. Det er ikke riktig. NOAS har bistått familien gjennom en lengre periode og samarbeidet med familiens advokat for å forsøke å stanse tvangsretur.

23 mai 2017

Ny rapport fra NOAS og Redd Barna: «Jeg har ikke gjort noe galt»

Redd Barna og NOAS har snakket med barn som har blitt pågrepet og deretter internert på Trandum før de skal tvangsreturneres. Barna sliter med søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, frykt for politiet og endret atferd.

19 mai 2017

Rikets tilstand på asylfeltet

Hvor står vi etter et år med kraftige innstramminger?  Velkommen til seminar på Kulturhuset i Oslo tirsdag 30. januar kl. 8.30-10.

19 mai 2017

Annette Thommessens hederspris 2017 til Vergeforeningen Følgesvennen

Vergeforeningen Følgesvennen blir tildelt Annette Thommessens hederspris for 2017. Velkommen til markering på Kulturhuset i Oslo, tirsdag 30. mai klokken 18:00.