Nyhetsarkiv

9 februar 2017

NOAS’ høringssvar støtter ikke forslag om innstramming på regler om familiegjenforening for flyktninger

En flyktning som får innvilget beskyttelse i Norge i dag, har en frist på ett år for å søke om familiegjenforening med ektefelle og barn uten at det stilles krav til inntekt. Hvis de ikke søker innen ett år, stilles det krav til inntekt for familiens underhold, som i ordinære familieinnvandringssaker.

7 februar 2017

Oppfordrer til kritisk prøving av landinformasjon

Cecilie Schjatvet og NOAS presenterer i dag rapporten «Har du en sak?» Rapporten dokumenterer at det er umulig på forhånd å forutsi om retten vil prøve statens landfaglige vurdering i en asylsak. Det er ingen avklarte prinsipper for vekting av landinformasjon, og det kan være vanskelig å finne partsvitner. Konsekvensen er stor usikkerhet for asylsøkere […]

1 februar 2017

Lengeværende barn blir boende i mottak på ubestemt tid

Selv et barn som er født i Norge kan måtte tilbringe hele barndommen på asylmottak. Norsk Folkehjelp og NOAS etterlyser hensynet til barnas beste i et brev til Stortinget.

25 januar 2017

Lansering av rapport om domstolsprøving av landinformasjon

NOAS inviterer til lansering av rapporten «Har du en sak? Marginal domstolsprøving av landfaglig informasjon». Lansering i Lippestadgården, Sehestedsgate 6, Oslo, tirsdag 7. februar fra kl 8:30-10:00.

23 januar 2017

NOAS etterlyser satsing på assistert retur

Over flere år har regjeringen kuttet i returstøtte til asylsøkere med avslag, og satset ensidig på tvangsretur. NOAS mener det er paradoksalt, når både utlendingsloven og regjeringens returstrategi slår fast at assistert (frivillig) retur skal være det primære. Hør vår kommentar i Nyhetsmorgen på NRK Radio her. 

10 januar 2017

Informasjon om avslag på asyl og tvangsretur

Etter at et stort antall unge afghanere ble pågrepet for tvangsretur i høst, har mange hatt spørsmål knyttet til avslag og utsendelser. Her forsøker vi å gi noen svar på hvordan dette normalt fungerer, hva som var nytt i høst, samt noen råd til dem som risikerer tvangsretur. Normal prosedyre for avslag og utsendelser i […]

15 desember 2016

Krav til statsministeren om barn på flukt

NOAS og 26 andre organisasjoner sendte 13. desember brev til statsminister Erna Solberg med krav om en mer rettssikker og human behandling av enslige mindreårige asylsøkere. Vi krever at dagens praksis for aldersvurderinger stanses, og at bruken av midlertidige tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere stoppes.

25 november 2016

3,98 millioner takk!

Det har uten tvil vært en innholdsrik uke, og vi har lyst til å si tusen takk for all støtte, alle fine tilbakemeldinger og ikke minst for alle bidrag. 

24 november 2016

Afghanistan og behovet for rettshjelp

Til tross for at alle internasjonale rapporter melder om en forverret sikkerhetssituasjon,  avviser norske myndigheter de fleste søkere og sender mange barn tilbake til landet. Tusen takk til Afghanistankomiteen, som  kjenner situasjonen og støtter NOAS’rettshjelpsarbeid.